سازمان مجاهدین خلق با انتقال بازداشت شدگان خود به یک کشور دیگر موافقت کرد.

 سازمان مجاهدین از انتقال اسیران سازمان از قرارگاه اشرف به ایالات متحده و یا یکی از کشورهای اروپایی استقبال کرد. سازمان در بیانیه ای که توسط دبیرخانه در پاریس صادر شد گفت: یک منبع در نخست وزیری عراق اعلام کرده به دنبال کشوری سوم برای پذیرش این دستگیر شدگان هستند و اشاره کرد که بازداشت شدگان از فرودگاه به زندانی در مرکز حزب الدعوه که ریاست آن را مالکی بر عهده دارد منتقل شدند. الجوار

خروج از نسخه موبایل