وطن فروشی

مستند پخش شده از تلوزیون الجزیره در رابطه با همکاری مجاهدین وصدام

گزارش شامل تصاویری از دیدار مسعود رجوی با صدام، ملاقات سری رجوی با مسؤول امنیت و اداره ایران در استخبارات عراق و دیدار سری او با یک افسر بلندپایه جاسوسی عراق که درحال مذاکره پیرامون موضوعات فی مابین هستند، می باشد.
بخش بسیار مهم این گزارش مستند تصویری، مربوط به دریافت پول توسط دو تن از اعضای بخش اطلاعات مجاهدین از افسران استخبارات می باشد.
جلسه مشترک رجوی با مقام امنیتی عراق با حضور ابریشمچی، مهدی برایی، عباس داوری و تعدادی از کادرهای مجاهدین و به منظور توطئه چینی علیه ایران می باشد.
دانلود وطن فروشی