کلاهبرداری مدرن در فرقه رجوی

این روزها سران فرقه رجوی به فکر کلاهبرداری از خانواده ها و کسانی که قبلا زندانی بودند افتاده است چون رهبران فرقه می دانند که اگر به خانواده هایی که فرزندانشان در زندان اشرف هستند بگویند که پول نیاز دارم خانواده هر طوری شده برای آنها ارسال خواهد کرد به همین خاطر سران فرقه خودشان بدون اطلاع از نفر تماس می گیرند و یا توسط نفرات قربانی دربند رجوی که آنها را وادار می کنند تماس بگیرد و بگوید برای من پول ارسال کنید و خانواده هم فکر می کند بچه اش در جایی است که واقعا پول لازم دارد و برای آنها ارسال می کند و سازمان هم آن را در سیمای به اصطلاح آزادی اعلام می کند که از ایران برای ما کمک مالی ارسال می شود. این شگرد قبلا طور دیگری بود اما الان رنگ عوض کرده است, قبلا خودشان رسید درست می کردند و در داخل تشکیلات اعلام می کردند که خانواده شهدا از ایران پول ارسال کرده اند و یا مادران شهید طلای خودشان را برای ما ارسال کرده اند اما داستان این بود کسانی که تازه فریب داده بودند و به قرارگاه آورده بودند همراه آنها پول و طلا را با نام کمک به سازمان رسید امضاء می کردند و می گفتند که خانواده شهدا و خانواده ها ارسال کرده است ولی امروز دیگر همه چیز به پایان رسیده و فقط یک چیز مانده و آن سواستفاده از خانواده این عزیزان می باشد.اما در دورن این فرقه به نفرات طوری القا کرده و می کنند که آنها (خانواده ها) یک عنصر اطلاعاتی و منشا فساد برای اعضای این فرقه می باشند ولی از طرف دیگر طوری با خانواده ها رفتار می کنند و اشک تمساح می ریزند و سواستفاده می کنند که فرزند تان پول نیاز دارد و به کمک شما نیازمند است. سران این فرقه برای دریافت پول با خانواده های اسیران در بند تماس برقرار می کنند ولی در سیمای به اصطلاح آزادی می گویند از ایران به ما اینقدر کمک مالی شده است و برای رد گم کردن حتی 500 تومان را هم اعلام می کنند. آقای رجوی که به چنین کلاهبرداری مدرنی رو آورده اید و از خانواده ها سواستفاده می کنید به این کار کلاهبرداری می گویند نه دریافت کمک برای مبارزه , این کلاهبرداری فقط در باندهای کلاهبرداری،باند های آدم ربا، فرقه ها و گروه های تروریستی مثل سارمان مجاهدین صورت می گیرد. ولی این را هم بگویم علیحضرتان (مسعود ومریم) این پول برای مبارزه نیست و نیاز هم ندارید چون شرکت هایی که به نام رهبران فرقه و برادران رجوی ثبت و کار می کنند برای شما ها کافی است و در این سرفصل می خواهی بگویی من اشرف را با این پولها خریدم وساختم و این فاکتور و رسیدهای پولها که از طرف مردم ایران داده و می دهند. شاید اضداد (گروه های خارج کشور)از درون تشکیلات فرقه خبر نداشته باشند ولی من حداقل یک عمر در فرقه شما قربانی شدم و شاهد بودم پولهای برای درست کردن قرارگاه توسط کی و چطوری می آمد. با زبان روشن و شاهد ماجرا به شما رهبران فرقه می گویم پول مزدوری که از اطلاعات دادن بدست آوردید و پول درست کردن پادگان از فیلق 2 گرفته شد و پول قرارگاه دیگر شخصا زمان صدام از او گرفته شد که می خواست گردانهای قدس را برپا کند و شما هم آن زمان پادگانهای 5 گانه را درست کردید که جز همان گردانهای قدس باشید ولی روزگار عوض شد و الان در سیمای آزادی پول دریافتی از مردم را اعلام می کنید. بگوئید که این پول تنها از مردم ایران دریافت شده در اروپا هم به نام بچه های همان نفرات کمک مالی دریافت می کردید ولی چون امروز مردم اروپا و بعضی از دولتها متوجه شده اند که پول به حساب چه کسی واریز می شود مجددا به فریب خانواده ها رو اورده اید که پول ارسال کنند.
سیروس

خروج از نسخه موبایل