شکایت قضایی علیه رجوی بخاطر اشغال 1500 هکتار زمین کشاورزی

معاون فرماندار شهر خالص در استان دیالی عراق گفت: شهروندان این منطقه شکایتی را علیه سازمان مجاهدین خلق مطرح کرده و خواستار اعاده 1500 هکتار زمین های کشاورزی خود شده اند که بدون هیچ توجیه قانونی توسط این گروه از زمان صدام اشغال شده است. معاون فرماندار شهر خالص در استان دیالی عراق گفت: شهروندان این منطقه شکایتی را علیه سازمان مجاهدین خلق مطرح کرده و خواستار اعاده 1500 هکتار زمین های کشاورزی خود شده اند که بدون هیچ توجیه قانونی توسط این گروه از زمان صدام اشغال شده است.عدی الخدران در گفت و گو با سایت شبکه خبری السومریه عراق با بیان مطلب فوق افزود: تعدادی از شهروندان عراقی شکایت هایی را علیه مجاهدین در دادگاه های محلی شهرستان خالص طرح کرده اند که بر اساس آن خواهان پرداخت خسارت های ناشی از اشغال 1500 هکتار از زمین های کشاورزی خود توسط این گروه در طی چند سال اخیر شده اند. الخدران افزود: سازمان یک نیروی سرکوبگر نظامی در اختیار داشت و توان خود را علیه غیر نظامیان به کار می بست و به این وسیله توانست در طول بیش از 25 سال زمین های پر محصول زراعی را اشغال کند. وی ضمن اشاره به حمایت های صدام از این فرقه افزود: هیچ یک از شهروندان نیز نتوانستند در دوران رژیم سابق عراق- که سازمان مجاهدین یکی از بازوهای سرکوبگر آن بود – از این گروه شکایتی کنند. وی سازمان مجاهدین را یک گروه تروریستی و تهدیدی بزرگ برای امنیت این کشور دانست و گفت: بسیاری از گروه های مردمی و دولت عراق خواهان اخراج این گروه از استان دیالی و کشور عراق هستند. گروه تروریستی مجاهدین نزدیک به 25 سال قبل و در بحبوحه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به دامان صدام پناهنده شد. این گروه هم اینک نیز در پادگان اشرف و در محاصره پلیس و ارتش عراق به سر می برد که زمین آن دارایی مصادره شده یک عشیره عراقی در زمان صدام است. این فرقه در طول سال های خوش خدمتی برای صدام به کشتار تعداد زیادی از کردهای شمال عراق و سرکوب انتفاضه جنوب عراق اقدام نمود و در مقابل جنایت های خود پول، سلاح و زمین فراوانی دریافت کرد که از این میان بخش اعظمی از سلاح های این فرقه در زمان ورود آمریکایی ها ضبط شد اما بسیاری از زمین هایی که این فرقه در اختیار داشت در حال حاضر در اختیار حامیان این فرقه در عراق است و عواید آن برای گذران امور و انجام فعالیت های تروریستی در اختیار سران این فرقه قرار می گیرد و مردم خالص خواهان بازپس گیری این زمین ها هستند. السومریه

خروج از نسخه موبایل