سرکوب مخالفین توسط فرقه رجوی را محکوم می کنیم

اعضای انجمن نجات استان آذربایجان شرقی ضمن محکوم کردن حمله و هجوم 28 نوامبر 2009چماقداران فرقه رجوی به آکسیونی اعتراضی و افشاگرانه انجمن آریا در ایستگاه مترو شهر سرژی فرانسه به رهبران فرقه هشدار می دهد که اگر به چنین کاری در خارجه مرتکب شوید جواب آن را تشکل های جدا شده و جامعه بین المللی از طریق دادگاه های حقوقی خواهند داد و هیچ فرقه ای تا حالا نتوانسته با زور به خواسته خودش برسد و امروز شما هم نمی توانید با چند نفر جلوی افشاگری این تشکل ها را بگیرید , دوران چماقداری تمام شده و انجمن نجات استان آذربایجان شرقی از دولت فرانسه و آمریکا می خواهد که سردسته این چماقداران را که در اوور پاریس و آغوش آمریکا می باشند را تحویل دادگاه بدهد تا درسی برای سایر فرقه ها باشد و اگر بعد از این از طرف فرقه رجوی تهدیدی برای جداشده ها باشد مسئولیت مستقیم آن متوجه دولت مردان فرانسه و آمریکا خواهد بود.

خروج از نسخه موبایل