نامه انجمن ایران باستان به اقای برنارد کوشنر وزیر خارجه محترم کشور فرانسه

اقای برنارد کوشنر وزیر خارجه محترم کشور فرانسه با سلام به شما و مردم محترم فرانسه همانطور که مطلع هستید سازمان مجاهدین (PMOI)که یک سازمان تروریستی ـ فرقه ای است،متاسفانه در کشور شما سالیان سال است که مقر فرماندهی خود را بر پا کرده است و از همین مقر اقدامات تروریستی بیشماری را در ایران و عراق سازماندهی و فرماندهی کرده است. فرانسه که از جمله کشورهایی است که در جنگ بر علیه تروریسم در خط مقدم قرار دارد چطور میتواند وجود چنین سازمان تروریستی را در خاک خود تحمل و توجیه کند؟سازمانی که ترور سرهنگها و ژنرالهای آمریکایی در دهه 70 در ایران را مرتکب شده است حتی در ستایش از این ترورها سرود و مطالب سرودند و نوشتند. سازمانی که ایدئولوژی ان بر خشونت و ترور تکیه دارد و معتقد به خشونت و خونریزی است و درراستای پیشبرد اهداف خود حتی نیروهای خود را در مقابل چشمان بهت زده مردم فرانسه وادار به خودسوزی میکند
سازمانی که سابقه تروریستی اش در عراق و ایران بر کسی پوشیده نیست و جرائم و جنایتهایش یکی پس از دیگری به یمن افشاگریهای شجاعانه جدا شدگان و منتقدین برملا میشوند و چهره کریه و خبیث این فرقه را نمایان میسازد. اقای کوشنرما بواسطه تجارب خود که حاصل دهه ها اسارت در این فرقه میباشد،وظیفه انسانی خود میدانیم که توجه شما و دولتمردان فرانسوی رابه نکات زیر جلب نمائیم: 1. فرقه رجوی یک فرقه بسیار خطرناک و سازمان یافته میباشد که با استفاده از تکنیک های مغزشویی و تلقینات مذهبی، نیروهای فریب خورده خود را میتواند در شرایطی که نیاز باشد مورد استفاده قرار دهد مانند خود سوزیهای سال 2003 در پاریس.
2. این فرقه با سواستفاده از آزادی و دمکراسی حاکم بر کشورهای اروپایی و آمریکایی و با صرف هزینه های کلان مشغول مستحکم کردن پایگاههای فرقه ای خود در اروپا میباشد. حضور رهبر این فرقه تروریستی،مریم قجر عضدانلو(رجوی) در پارلمان اروپا و ملاقات تعدادی از شهرداران فرانسوی با ایشان از انجمله میباشند.
3. رهبران این فرقه با استفاده از کلمات غرب پسند و بازی با کلمات و حتی ژست ازدیخواهی و دمکراتیک گرفتن متاسفانه توانسته اند تعدادی از پارلمانترها و شخصیتهای سیاسی رافریب و جذب خود کرده و از انها در راستای پیشبرد منافع فرقه ای خود استفاده کنند.
4. این فرقه و رهبرانش حتی به خانواده ها و به عزیزان قربانیان در بند فرقه رحم نکرده و انها را که نزدیک به یکماه در شرایط بسیار بد آب و هوایی پشت دربهای زندان اشرف منتظر ملاقات با عزیزان خود هستند اجازه ملاقات از انها را سلب کرده است وبه جای ان انواع توهین و تحقیر ها را نثار خانواده ها ی اسیران در بند کرده است. فرقه ا ی که به اعضای خود و خانواده های انها که ایرانی و هموطن انها هستند چنین بیرحمی میکند آیا برای مردم اروپا و بخصوص فرانسه در شرایطی که منافع فرقه ایشان در خطر بیفتد خطرناک نخواهند بود؟ تنها جواب و راه حل برای جلوگیری کردن از اقدامات ضد انسانی و خشونت بار این فرقه تروریستی مافیایی محدود یا متوقف کردن کامل فعالیتهای انها در فرانسه میباشد. با تقدیم احترامات به شما و مردم محترم فرانسه انجمن ایران باستان

خروج از نسخه موبایل