پیام تسلیت به آقای محمد رضا پیر نظری

بازگشت همه به سوی اوست
با کمال تأسف و تأثر مطلع شدیم که مادر آقای محمد رضا پیر نظری (از رها یافتگان فرقه رجوی) در سن کهولت و بیماری دار فانی را وداع گفتند. انجمن نجات استان گلستان غم وارده را به آقای محمد رضا پیر نظری و بازماندگان آن مرحومه تسلیت عرض می‎نماید.

خروج از نسخه موبایل