فراخوان همکاری و هم اندیشی برای آزادی اسیران اشرف

در دنیای مدرن امروزی سرنوشت تمامی انسانها با یکدیگر گرده خرده و هر پدیده ای که در گوشه ای از گیتی رخ دهد سرنوشت سایر انسانها را تحت تأثیر خویش قرار میدهد.
همه انسانها در دهکده جهانی امروز نسبت به سرنوشت سایرین مسئولیت داشته و تلاش همگانی باید برای مهیا کردن جهانی بهتر برای همه آدمیان باشد.
در این راستا همیشه تهدیداتی وجود داشته که امنیت،آرامش و آزادی جوامع را به مخاطره می اندازد.یکی از پدیده هائی که امروزه جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده، وجود و ظهور فرقه ها ی گوناگون، نوظهور، بی پشتوانه و اکثرا دارای مشی ضد انسانی میباشد. امروزه سکتها یکی از عواملی بوده که در جهت عکس آزادی و رهائی انسانها حرکت نموده و هدف مشترک همه آنها کنترل فکری افراد میباشد.خطر فرقه ها برای زندگی امروزی جوامع بشری، خطری جدی و واقعی بوده، به گونه ای که هم اکنون در خیلی از کشورهای جهان، دولتها برای مبارزه با تهدیدات سکتها اقدام به تأسیس سازمانها،مؤسسات و حتی وزارتخانه های ضد سکت نموده اند.هدف از همه این تلاشها مبارزه با تهدیدکننده گان آرامش و آزادی انسانها ست. برای بهتر روشن شدن صورت مسئله به عنوان نمونه نگاهی به یکی از عملکردهای فرقه ای نام آشنا برای ما ایرانیان می اندازیم:
نزدیک به چندین ماه است که تعدادی از خانواده های اسرای در بند فرقه خرابکار رجوی، جلوی درب ورودی پادگان عراق جدید تحصن کرده و خواستار دیدار با عزیزان دربندشان میباشند. امری که با بی مهری سرکرده گان فرقه مواجه شده و رجوی پرستان همچنان مانع دیدار اسرای فرقه با خانواده هایشان میشوند.چرا سرکرده گان این فرقه از دیدار اسرایشان با خانواده ها میهراسند؟ مگر آنها چه میخواهند جز دیدار با عزیزانشان آن هم پس از سالیان سال؟!
در پشت این سنگ اندازی های رجوی و رجوی پرستان واقعیتی تلخ و دردناک نهفته میباشد که آدمی را یاد وصیت محمد خان قاجار به جانشینانش می اندازد. آغا محمد خان قاجار در قسمتی از وصیت نامه خویش میگوید اگر میخواهید همیشه بدون درد سر بر ملک و مردمان حکم برانید سعی کنید که رعیت را گرسنه و جاهل نگه دارید.بلی واقعیت این است که دیکاتوری کوچک ولی وحشتناک رجوی سالیان سال بر روی جهالت اعضای فرقه پایه گذاری شده و همچنان بر اساس این اصل نیز حفظ میگردد. رجوی ها به علوم روانشاسی اهمیت ویژه ای میدهند، آنهم به جنبه های غیر انسانی علوم روانشناسی مثل علم کنترل ذهن و اندیشه، شست و شوی مغزی و… برای تئوریسین های فرقه مجاهدین خلق کنترل ذهن اسرا، شستشوی مغزی آنان و نادان نگه داشتن اسرا، اهمیت ویژه ای داشته و دارد.
در واقع رجوی تنها و تنها با نادان نگه داشتن اسرای در بندش بوده که توانسته تشکیلات ابلیسی اش را تا به حال حفظ نماید.آگاهی و دانش سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… سم مهلک و درمان ناپذیر تشکیلات رجوی میباشد. این امر به گونه ای اهمیت داشته که نظریه پردازان فرقه باید مرتب و مستمر راهکارهائی را پیدا و ارائه کرده که اعضای فرقه را از این ماه تا ماه دیگر در درون تشکیلات نگه دارند. تولید خبرهای دروغین، مثل پیروزی های چشمگیر بدون پایان ولی بی نتیجه همیشگی فرقه در عرصه سیاسی، ارائه مژده های همیشگی سرنگونی رژیم ایران در طول ماهها و یا سال جاری، تولید مبانی و اصول عقیدتی و گرم نگه داشتن همیشگی تنور مباحث ایدئولوژیکی مثل بندهای بی پایان انقلاب ایدئولوژیک و… با توجیهات من در آوردی از این دست ترفندهای فرقه میباشد.ذهن و روان اسرای فرقه همیشه باید با اصول عقیدتی فرقه مشغول و آشفته باشد، تمامی 24ساعت شبانه روز اعضای فرقه برنامه ریزی شده است، به گونه ای که عضو فرقه فرصت اندیشیدن و تفکر در حوزه دلخواه خویش را نداشته باشد، او باید همیشه به فرقه و فضائل ساختگی و پوچ تشکیلات اندیشیده تا سر تا پای او مملو از عشق و مسئولیت به فرقه گردد. در درون ناخودآگاه عضو فرقه این امر وظیفه لحظه گی و همیشگی وی باید باشد.آری بحث خیلی پیچیده تر از آن چیزی است که خیلی از طرف حسابهای فرقه فکر میکنند، باید روانشناسان زبده و کارکشته بنشینند، تشکیلات فرقه را تحلیل و واشکافی کرده و برای آن راه حل ارائه دهند. تشکیلات فرقه رجوی بر جاهل نگه داشتن اعضا استوار است،مسلما محدوده ذهنی هزاران نفر را کنترل کردن کار ساده ای نیست، اما این امری بوده که رجوی ها تا به حال تا حدودی از پس آن برآمده اند.بنابراین برای نجات زنده گی هزاران قربانی این تشکیلات پلید، باید تلاش و همت نمود که سایه شوم جهل و نادانی را از سر اسرای فرقه زدود. برای این امر باید راه حل و راه کار پیشنهاد، ارائه و در نهایت اجرا نمود.بنده به عنوان عضوی از کانون حقوق بشری آوا به همراه تیمی از فعالین حقوق بشری اروپائی آسیایی و همراه با تعدادی از روانشناسان برجسته علاقمند به اصول انسانی، در این زمینه تحقیقاتی را بر پایه محوریت اصول روانشناسی و روانکاوی فرقه ها آغاز کرده که امیدواریم نتایج این تحقیقات علمی بتواند کمکی به رهائی اسرای فرقه رجوی و همچنین سایر سکتهای مشابه موجود در جهان بنماید.محوریت تحقیقات، روانشناسی سکتها و فرقه ها بوده و ما تصمیم داریم از این حوزه علمی به فرقه ها نگاه کرده،اصول تشکیلاتی و ایدئولوژیکی آنان را از زاویه روانشناسانه بررسی نموده، تجزیه و تحلیل کرده و برای آن راه حل روانشناسانه ارائه نماییم.برای بارور تر شدن تحقیقاتمان جهت کمک به این هموطنان اسیر،از تمامی متخصصین در این حوزه و کسانی که با این فرقه خطرناک آشنائی دارند، دعوت مینمایم که نظرات، پیشنهادات،مطالب و راهکارهای خویش را با محوریت شناخت روانشناسانه فرقه، برای حقیر ارسال نمایند. پیشاپیش از همکاری همه دوستان سپاسگذاری مینمایم.نتیجه و جمع بندی تحقیقات، پس از بررسی ها ی ویژه توسط متخصصین علم روانشناسی در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.

خروج از نسخه موبایل