لزوم آگاهی پناهجویان سراسر اروپا از کلاهبرداری مجاهدین

طبق خبرهائیکه از کمپ های پناهجویان در سراسر اروپا شنیده میشود سازمان مجاهدین خلق تمام عیار در صدد لشکرکشی و بسیج نیرو به پاریس بمناسبت سالروز دستگیری مریم رجوی در 17 ژوئن 2003 و همچنین سالروز اعلام مبارزه مسلحانه در 30 خرداد 60 می باشد. در این رابطه بسیاری از هموطنان احساس خطر نموده و نگرانی خویش را از حضور آنان در کمپ های پناهندگی نشان داده و به آنان اعتراض نموده و موضوع را به مسئولین کمپ اطلاع داده اند. افراد بسیج شده از سراسر اروپا که از روز جمعه 25 ژوئن به پاریس آورده میشوند شب را در هتل گذرانده و روز بعد در تظاهرات و متینگهای از قبل تعیین شده با پوسترهای مسعود و مریم رجوی شرکت مینمایند. شرکت در تظاهرات و متینگهای اعتراضی حق مسلم افراد می باشد و می بایست به آن احترام گذاشت ولی اگر به قیمت آینده پناهجویان شرکت کننده تمام شود باید جدی تر به این مسئله پرداخت. پناهجویان گرامی:
حتما شما هم نمی خواهید که مورد سوء استفاده سیاسی و اجتماعی گروهی واقع شوید. حتما شما می خواهید که به پرونده سیاسی که در کشور میزبان تشکیل داده اید خللی واقع نگردد. سازمان مجاهدین همچنان در لیست تروریستی بسیاری از کشورهای اروپائی و آمریکا قرار دارد و شرکت شما در این تظاهرات به معنی حمایت از یک گروه تر وریستی محسوب میگردد. مبارزه با دیکتاتوری حاکم بر ایران با حمایت از فرقه ای تروریستی به نتیجه نخواهد رسید. طرد گروه های خشونت طلبی که نام اپوزیسیون را هم یدک میکشند در راستای مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی و منزه کردن صفوف مردم آزاده کشورمان بسیار ضروری است. مجاهدین با استراتژی خشونت و ترور مستقیم و غیر مستقیم در خدمت افراطیون حکومت اسلامی قرار دارند و آتش بیاران معرکه محسوب میشوند. پناهجویان گرامی:
آیا میدانید که اگر بدون داشتن اقامت و کارت پناهندگی از مرز کشوری عبور کنید و دستگیر شوید شانس گرفتن اقامت خویش رابکلی از دست میدهید و یا به آن آسیب میرسانید؟ آیا کسانیکه شما را از مرز عبور میدهند می توانند به شما اطمینان دهند که به پرونده پناهجوئی شما آسیبی وارد نمی گردد؟ آیا میدانید که به دستور خانم رجوی در ژوئن 2003 بیش از ده نفر خود را به آتش کشیدند تا دولت فرانسه را مجبور به آزادی ایشان نمایند. آیا از خود پرسیده اید که شرکت در سالروز دستگیری خانم رجوی و شروع مبارزه مسلحانه به معنای تائید " استراتژی خشونت و ترور" است؟ هموطنان
اگر با اعدام و ترور به هر شکل و عنوانی مخالفید. اگر با دیکتاتوری پوزیسیون و اپوزیسیون چه در شکل حکومتی و چه فرقه ای مخالفید نگذارید که هیچکس از حضور شما سوء استفاده نموده و از آن جهت استفاده تبلیغاتی فرقه ای خویش سود ببرد.

خروج از نسخه موبایل