گوشه هایی از روشهای کثیف فرقه رجوی برای جمع آوری نیرو

مجاهدین در کشورهای آلمان,بلژیک ,هلند,فرانسه,سوئد و دیگر کشورها به بدترین شیوه و کثیف ترین تشبثات مشغول جمع آوری نیرو برای نمایش مضحک خودشان در بیست و ششم ژوئن هستند. آنها برای هر شهر اروپایی یک تیم سه تا پنج نفره مشخص کرده اند و هر تیم تعهد دارد که میزان مشخصی جمعیت را به جلسه بکشاند ,مثلا سه یا چهار اتوبوس. هر تیم با تعدادی بین دو تا چهار نفر از افراد عادی وغیر تشکیلاتی که برای پول کار میکنند تماس دارد , آنها به کمپ های پناهندگی و محله های فقیر نشین که بطور عمده خارجیان در آنها سکونت دارند رفته وپیشنهاد سه روز تفریح و مسافرت و هتل مجانی در ازای شرکت چند ساعته در یک جلسه را میدهند , شیوه مطرح کردن با افراد کاملا متفاوت بوده و طبق توجیهات سازمان است, مثلا با خارجیانی که اقامت و پاس دارند خودشان را مثل آنها جلوه داده ومیگویند: ما که پول و امکان مسافرت تابستانی نداریم و بچه هایمان همیشه ناراحت این موضوع هستند و بعد از دیدن عکس العمل طرف مقابل ادامه میدهند که من یک جایی را پیدا کرده ام که با پول کمی مثلا ده یورو یک تور سه روزه میبرد ولی نمیدانم جا دارند یا نه , بعد از درخواست طرف مقابل در نهایت او را اسم نویسی و حتی در خیلی از موارد پول هم میگیرند. آنها در مراجعه به کمپ های پناهندگی با افراد منتظر جواب ویا جواب منفی گرفته بطور متفاوتی مسئله را طرح میکنند به افراد بی جواب با اسم بردن نفراتی که حکم اعدام دارند به دروغ میگویند با توجه به اینکه این افراد همه از مجاهدین هستند الان به کیس مجاهدین خوب جواب میدهند کافی است شما در این جلسه شرکت کنید و عکس داشته باشید رژیم حکم اعدام غیابی شمارا میدهد و مجبورند به شما جواب بدهند. آنها به افرادی که جواب منفی دارند میگویند که امکان دارد شما را دیپورت کنند , اگر در این جلسه شرکت کنید ما از شما حمایت میکنیم و تائیدیه میدهیم و مینویسیم که در ایران برای ما فعالیت داشته اید و به دروغ اسامی را بر زبان می آورند که با این راه جواب منفی اش تبدیل به مثبت شده. مجاهدین در قبال ترس افراد بی جواب از دستگیری در مرز و خراب شدن پرونده دروغ دیگری مطرح میکنند، به این ترتیب که میگویند ما شماره اتوبوس ها را به پلیس داده ایم و کد و علامت خاصی با پلیس داریم که روی شیشه نصب میکنیم و ما را اصلا در مرز متوقف نمیکنند.آنها چون میدانند امکان توقف همه اتوبوسها در مرز کشورها خیلی کم است این دروغ را مطرح میکنند تا هم خیال پناهندگان را راحت کرده باشند و هم دست به بزرگنمایی سازمان زده باشند. شخصی به اسم رضا که در کمپ املورد هلند مسئولیت جمع آوری نیرو را به عهده داشت با دیدن برخی از روشهای کثیف این فرقه برآشفته شد و با رابط سازمان در این کمپ به جروبحث و در نهایت دعوا پرداخت و از فرط عصبانیت به اوحمله ور شد که متاسفانه این شخص توسط پلیس دستگیر شدو از آنجا که در یونان اثر انگشت دارد احتمال استردادش به یونان جدی است ؛او میگفت که رابط سازمان در تماس تلفنی با خوشحالی گفته اگر خداکند و رژیم تا قبل از بیست و ششم ژوئن چند تا از این دستگیریها را اعدام کند ما راحت میتوانیم شش تا اتوبوس پر کنیم.رضا از اینکه یک فرد سازمان با خوشحالی آروزی مرگ دستگیر شدگان را کرده بود به شدت برافروخته شده بود, لازم به ذکر است که صدای رابط سازمان که آروزی مرگ و اعدام دستگیر شدگان را میکند در موبایل رضا ضبط شده است. در خبر مشابهی یکی از مسئولین فرقه در بلژیک که از فرانسه به بلژیک میاید نیز در جمعی گفته است که اگردر روزهای دوم تا بیست و دوم خرداد اعتراضات خیابانی در ایران باشد و رژیم هم آنها را سرکوب و این اعتراضات کشته و زخمی داشته باشد،برای گردهمایی بزرگ ما موضوع خوبی خواهد شد و زمان گردهمایی از این بابت خیلی مناسب است و ممکن است در آن صورت خیلی بیشتر از انتظار ما جمعیت بیاید.معلوم میشود که فرقه مجاهدین زمانبندی این به اصطلاح گردهمایی را با آرزوی اغتشاش و اعدام و کشتار مردم ایران تنظیم کرده است. در هلند و سوئد و آلمان و سوئیس به تعدادی از جداشدگان از این سازمان که به دلیل ضعف نفس و رفع احتیاجات مالی مجددا به خدمت سازمان مجاهدین در آمده اند.

خروج از نسخه موبایل