اوج خیانت و فضاحت مسعود رجوی در مصاحبه های بتول سلطانی

با سلام به خانم بتول سلطانی و درود به جسارت و شهامتش که با تمام سختی ها و معذوریت ها و تحمل فشارهای روحی پا به میدان گذاشته و پرده از روی چهره ظاهر الصلاح و عوام فریبانه ی رجوی برداشت.
قطعا هر کدام از افراد بازگشتی فاکت ها و نمونه ها ی متعددی از این گونه انحرافات اخلاقی و روابط نا مشروع دارند که در اذهان به صورت نقطه چین وجود داشته و به راستی بایستی اعتراف کنیم که به هر دلیل هیچ کدام تاکنون توان افشای آن را به این روشنی و صراحت نداشته ایم.
اما حالا با خواندن و شنیدن مصاحبه های خانم بتول سلطانی با تاملی در گذشته، می بینیم که نمونه های فراوان به چشم دیده یا شنیده ایم اما باور نمی کردیم ویا نمی خواستیم باور کنیم.
به عنوان مثال: پس از بازگشت دختران و پسران به اصطلاح میلیشیا از اروپا به عراق به صورت علنی دختران با پسران ارتباط داشته و قرار ملاقات می گذاشتند و به حدی بوی گند روابط نامشروع بلند شد که مهوش سپهری نشست گذاشت و آشکارا موضوع دختر بازی را تذکر داد.
یا مواردی از روابط جنسی شورای رهبری با افسران اطلاعات و عملیات به اصطلاح ارتش که به دلایلی از ذکر نام آن ها خودداری می نماییم همه خطوطی مقطع و بریده بریده بود که می توانست چهره ی ایدئولوژی و انقلاب " خواهر مریم" را لجن مال نماید. حالا این خطوط به خطی ممتد تبدیل شده است. اما مصاحبه ها ی خانم سلطانی به راستی تیر خلاصی بود بر قلب انقلاب ایدئوژیکی و چهره ی مقدس مأبانه ی رجوی و به نظرم مؤثرترین خط و موضوعی که به اضمحلال و فروپاشی تشکیلات سازمان منجر خواهد شد. زیرا این موضوع مبتلا به همه اعضای گرفتار در داخل سازمان است و چنان موضوع فشارهای جنسی و ارتباطات نامشروع حاد و لاعلاج شده که علی رغم اینکه مژگان پارسائی و صدیقه حسینی و عده ای دیگر از سران شورای رهبری به قول خودشان از بینه های انقلاب مریم بودند که تضاد جنسی را حل کرده و از آن عبور کرده بودند اما بعد از سقوط صدام که بیش از 600 نفر از اعضای سازمان جدا شدند قبل از خروج از داخل سازمان مژگان پارسائی و صدیقه حسینی با آن ها نشست های انفرادی برقرار می کردند و به صراحت قول می دادند که ما مشکل جنسی شما را حل می کنیم دیگر برای چه می روید همین جا بمانید و مسئولیت حل مشکل جنسی شما را می پذیریم.
و پر واضح بود که این مشکل دو طرفه بوده و به نقطه حاد و بحرانی درون تشکیلات رسیده که این گونه و این طورعلنی بالاترین سطح شورای رهبری تا این حد حاضر به فداکاری می شود.
امروز در مصاحبه های خانم بتول سلطانی اوج خیانت و فضاحت مسعود رجوی و مریم را می بینیم که با ادعای مبارزه علیه اسنثمار جنسی و بردگی،خودشان حرمسرا باز کرده اند و به ارتجاعی ترین استثمار جنسی مبادرت می ورزند. استثماری که در دوران سلاطین 300 سال پیش هم نبوده.
و حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل و باز با درود بر شهامت و شجاعت خانم بتول سلطانی که با ایثاری وصف ناپذیر از خود و روح وروان خود گذشته و برای رهایی سایر دوستان دربند یک دم از پای ننشسته است. علی مرادی

خروج از نسخه موبایل