پیام دکتر نافع عیسی رئیس کمیته حمایت از خانواده های متحصن به بنیاد خانواده سحر

سروران گرامی در بنیاد خانواده سحر السلام علیکم و رحمة الله و برکاته حضور خانواده های افراد فریب خورده از سوی فرقه مسعود رجوی و پیروان او [در مقابل پادگان اشرف]، در راستای هدفی متعالی است که انسان معتقد به آزادی فردی و آنان که انسانیت را اصلی ترین راه تعامل می دانند، آرزوی رسیدن به آن را دارند. ما به عنوان سازمان های حقوق بشری عراق که از جنایت های سازمان [مجاهدین] خلق مطلع هستیم، همراه با این خانواده ها برای جلب توجه افکار عمومی ملت عراق تلاش خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حمایت قانونی و رسانه ای از این خانوده ها به کار خواهیم گرفت. قطعا خداوند نیز یاور ما خواهد بود. دکتر نافع عیسی

خروج از نسخه موبایل