مرور

انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی

این جنایتکار محبوب مجاهدین، دشمن غدار مردم ایران است

باند رجوی که اینک خود را بصورت سخنگوی تمام وقت نئوکان ها و جنگ افروز ترین جناح هیئت حاکمه ی تبدیل کرده ، برای فریب مردم ایران وکاستن از کینه ی مقدسی که این مردم به زورگویان واشغالگرایان دارند، سعی میکند که ثابت کند که توطئه های مدام…

در نقد کوتاه یک ” مریم نامه “

چه بلایی برسرمجاهدین خلق آمده که اینهمه برای مریم مدیحه سرایی میکنند؟ چرا دراین مدیحه سرایی نام مسعود رجوی کم رنگ وکم رنگ تر شده واندک اندک محو میشود؟ بدتر اینکه ، چرا باوجود ترویج وتبلیغ کیش شخصیت، آنرا بصورت وقیحانه ای بحساب " رهائی…

تئوری عراقیزه کردن آلبانی

عراق و صدام حسین ، پایگاه امن تروریست های رجوی بود که سالها در این گوشه دنج ! آرام گرفته بودند. جنگ ایران و عراق هم مزیدی بر علت بود تا رجوی ها بتوانند در کشور عراق دارای نفوذ شوند . هرکدام ازما زمانیکه به عراق وارد می شدیم ، با شرایطی…

بدبختی ، اسارت ، با مریم رجوی (از 30 مهر 1372)

تقریبا تمامی کسانی که روزی به فرقه رجوی پیوستند و سپس جدا شدند ، اذعان دارند که بعد از پیوستن به فرقه رجوی ، آن حداقل آزادی ها هم که داشتند ، از طرف فرقه رجوی ، سلب شد. در ششم شهریور سال 1372 در اجلاس باصطلاح شورای ملی مقاومت خود ساخته…

بازنشستگی در فرقه رجوی ، آری یا نه؟

زمانی هر کس از فرقه فرار می کرد یا جدا می شد ، می پرسیدند ، چند سال توی فرقه گرفتار بودی؟ در جواب می گفت : 2 سال ، 4سال ، 8 سال ، 10 سال و در اوج می شنیدیم ، 15 سال ! همه می گفتند ، اوه ! 15 سال ! یعنی یک عمر زندگی ! یک عمر اسارت ! یک عمر…

برخلاف ادعای باند رجوی

در سال های اخیر، این باند مافیایی وضدملی ایرانی، تلاش بیشتری بخرج میدهد تا درکنار تمامی موارد ، خود را اولین اپوزیسیون ایرانی معرفی کرده انقلاب وکشور را مال خود بداند. یعنی میخواهد بقبولاند که ازاول انقلاب هم حکومت ایران را ضد مردمی…

مسعود کجاست؟ چرا یکباره تمام افتخارات بنام مریم ثبت میشود؟

نوشته ای مملو از تعریف و تمجید وقاحت بار و با امضای یک کرد عراقی ، بنفع مریم رجوی در رسانه های مربوطه اش درج شده که من قبل ازاینکه به بیان ونقد کوتاه این مدح نامه بپردازم، ناچار به طرح این سئوالم که چرا نام مسئول اصلی باند رجوی که گویا…

قطار خالی بدون لوکوموتیوران در آلبانی

بافت سنتی مدیریتی در فرقه ، سالهاست که دستگاه سرکوب و شکنجه و زندان را در مناسبات حاکم کرده است . هر ساختاری که نو شوندگی را از خود سلب کند ، باید منتظر زوال و از کارافتادگی باشد . عدم چرخش مدیریت در فرقه رجوی علتش چیست ؟ سالهاست که مهوش…

رجوی دروغ تحویل مردم می دهد، حق با کدامست؟

دریادداشت تحت عنوان «دشمن بیخ گوش ماست!» که ازطرف باند رجوی منتشر شده ، چنین میخوانیم : " جهانگیری گفت: در این جنگ اقتصادی می‌خواهند علاوه بر کاهش منابع درآمدی ایران، امکان واردات محصولات مورد نیاز را از بین ببرند و در نهایت با فشارها،…

فرقه ها ، آلت تحمیق توده ها هستند

می گفتند: قدرت شیرین و وسوسه کننده است و انسان را به هر جنایتی رهنمون می شود . اما تا خودم از نزدیک جنایات رجوی ها ، برای در کرسی قدرت ماندن را نمی دیدم ، هرگز باورم نمی شد . سالها هزاران نفر و هر کدام با هزاران شیوه ، سعی کردیم در فضای…