مرور

انجمن نجات مرکز خوزستان

خاطرات دوران اسارت در فرقه مجاهدین خلق- قسمت پایانی

همانطورکه گفتم همزمان با بیشترشدن تولید کارهای  پوشالی به منظور سرگرم نگه داشتن نیروها فشارنشست های تشکیلاتی درفرقه هم افزایش پیدا کرد خیلی ازاعضا بعد ازاتمام مصاحبه های وزارت خارجه آمریکا وقتی چشم اندازی برای خروج از اشرف ندیدند به سمت تیف…

خاطرات دوران اسارت در فرقه مجاهدین خلق—قست هفتم

مدتی بعد ازخلع سلاح توسط ارتش آمریکا چون هنوز سازمان در لیست تروریستی آمریکا بود ، قرارشد ازطرف وزارت خارجه آمریکا برای تعیین تکلیف نفرات سازمان برای ماندن یا رفتن آنها ازعراق – با آنها مصاحبه انجام شود . مسئولین فرقه وحشت زده برایمان نشست…

ذوق زدگی بیهوده فرقه رجوی از شروع دورجدید تحریم های آمریکا علیه ایران

الان حدود 37سال است که هردولتی در آمریکا برسرکار آمده علاوه بر بکارگیری ابزارکثیف وضد انسانی تحریم ازتوطئه های مختلفی ازجمله تحمیل کردن جنگ ازطریق صدام برای به زانو درآوردن ملت ایران استفاده کرده است. اما درنهایت فقط خودشان روسیاه شده به…

دوران فریبکاری فرقه رجوی به پایان رسیده

من نمیدانم واقعا داستان زندگی و سرنوشت ما را از قبل نوشته اند یا نه؟ اگر هم نوشته اند ما  از آن بی خبریم و زندگی پر است از پیچ و خم ها و کمین گاه های ترسناک، کمین سرنوشت ، بعضی اوقات بدون اینکه خودت بخواهی متوجه می شوی همه عوامل تو را به…

شروع دور جدید گدایی فرقه رجوی تحت عنوان همیاری ملی

فرقه رجوی هرسال فریبکارانه سفره گدایی خود را پهن می کند وبا مظلوم نمایی خاص خود ازهمه می خواهد که کیسه گدایی اش را پرکنند تا مثلا فرقه آنها را در راستای موضوع موهومی بنام سرنگونی هزینه کند حال این روزها هم مرتب درسایت ها وتلویزیون خود برای…

جاسوسی درقبال حمایت مالی

اخبار رسیده از آلبانی حاکی از آن است که سرکردگان فرقه تروریستی رجوی که با موج فزاینده درخواست جدایی اعضا وبن بست لاعلاج حفظ موجودیت تشکیلات خود مواجه هستند بعد از تبانی با کمیساریای آلبانی که منجر به قطع مستمری برخی از اعضا واعمال فشارهای…

دیدار اعضای انجمن نجات خوزستان با خانواده مسعود بیرون رو

روزدوشنبه-  14 آبان ماه ،  اعضای انجمن نجات خوزستان با خانواده مسعود بیرون رو (مودت) در منزلشان واقع درشهرستان بهبهان دیدار کردند. دراین دیدار اعضای انجمن ضمن تشکر از مهمان نوازی خانواده آقای بیرون رو درخصوص وضعیت اسفبار اعضا ساکن درآلبانی…

دفتر کمیساریای عالی پناهندگان(unhcr) در خدمت فرقه رجوی

فرقه رجوی که جداشدگان را خاری درچشم خود می بیند و مخصوصا بعد از مدتی وقتی دید که وجود آنها در آلبانی محرک و انگیزه برای بقیه بوجود می آورد تا جدا شده و بدنبال زندگی خود بروند، دسیسه هایی را طرح و شروع به اجرای آن کرد، قبلا هم در چند مرحله…

ترفند فریبکارانه جدید مریم رجوی

طبق اخبار کاملا موثق دریافتی از البانی مریم رجوی دور جدیدی از نشست های موسوم به انقلاب جدید با شاخص هرعضو صد کانون شورشی را در مقر اشرف سه با لایه های مختلف تشکیلاتی شروع کرده است. مریم رجوی که خبر ورودش به البانی هنوز از طرف فرقه رجوی…

پیام تبریک انجمن نجات خوزستان به اقای علی هاجری

علی جان درمنتهای خوشحالی ومسرت خبر اعلام جدایی شما را بعد از 28 سال اسارت در فرقه از طریق سایت جداشدگان البانی شنیدیم . رهایی شما بعد از قریب 28 سال که تمامی سرمایه جوانی واستعدادهای ذاتی خود را درجریان ان درسراب دروغین به اصطلاح مبارزه…