مرور

انجمن نجات مرکز گلستان

اشتراک مجاهدین و آل سعود در حذف منتقدان

جمال خاشقچی یکی از منتقدان ولیعهد رژیم ال سعود که نسبت به اعمال خشونت آمیز و قهری ولیعهد عربستان نقد مینمود و از ترس جان خود به امریکا پناهنده شده بود ، در دوم اکتبر سال جاری در حالی که بنا به گفته سی آی ای ( سازمان اطلاعات مرکزی امریکا )…

ترفندهای جدید فرقه رجوی

سران سازمان ضدبشری مجاهدین که تمامی تلاش خود را برای رسیدن به حکومت کشورمان بکار برده و در سایه حمایتهای مالی کشورهای تروریست پروری مانند رژیم های آل سعود و صهیونیستی و پدر خوانده آنها یعنی امپریالیسم به انجام جنایتها و خیانتهای خود ادامه…

پیام آماده باش رجوی برای ذلت مردم ایران

پیام شماره ۱۱رجوی پیامی سراسر دجالیت، تزویر، ریا ودروغ ونیرنگ است.تحریم های ضدملی وضد میهنی درپیام باصطلاح ورود به دوران آماده باش" نادیده گرفته و آن را سیاست مقابله با مماشات نام گذاری کرده است. و با لفاظی های همیشگی که از ویژگی های رجوی…

نکاتی پیرامون پیام شماره ۱۱ مسعود رجوی

تا آنجا که تاکنون از سیر تاریخ  مبارزاتی سازمانهای انقلابی جهان دریافته ام هیچ سازمانی جزاتکا به حقانیت، مشروعیت و پایگاه مردمی خویش و حمایت مردم، به دیگران متکی نبوده است الا احزاب کمونیست که بنابه ایدئولوژی مارکسیستی خود از اتحاد جماهیر…

آلترناتیو شدن مجاهدین از طرف امپریالیسم

تشکیلات فرقه ای رجوى در کشور آلبانى به وضعیت جوش و انفجار رسیده است و دیگر سگ صاحب خود را نمی شناسد؛ هرج و مرج آشکار، سازمانی را که روزی با جو پلیسى و دیکتاتورى ادعای پولادین بودن را داشت فرا گرفته. آنها خود را با معضل بزرگ ریزش نیرو و عدم…

تصفیه های درونی خونین سازمان مجاهدین

تصفیه درونی یا از بین بردن عناصری که میتواند ماهیت سازمان تروریستی مجاهدین را زیر سئوال ببرد برای خیلی از افراد رهایی یافته از این فرقه شوم معنی و مفهوم خاص خود را دارد و با یک تفکر کوتاه به عمق مطلب پی می برند و فاجعه هایی که در داخل…

چرا مرگ اعلام شده اعضاء از سوی سازمان طبیعی به نظر نمی رسد؟

اگر چه مرگ و محتوم بودن آن در زندگی انسان و سایر موجودات امری پذیرفته شده است، کم و زیادش نیز طبیعی است و هیچ تضمینی برای لحظه ای دیگر برای ادامه حیات انسان و هیچ موجودی وجود ندارد. اما از سویی گاهی اوقات وضع جسمانی و سلامت فرد و نشاط و…

تناقض در گفتار و عمل بیرون زده از فرمان ده ماده ای مریم – قسمت سوم

ماده ۷ احترام به حقوق بشر و منع هرگونه تبعیض : آیا در منشور حقوق بشر آزادی اندیشه جرم محسوب می شود؟ آیا تغییر مسیر و انتخاب راه جدید با فهم ودرک جدید توسط انسانی که راه تکامل را باید در پیش داشته باشد وهر لحظه باید در تحول و تکامل باشد و…

چرا یک سازمان ضد امپریالیست از طرف امپریالیستها حمایت می شود؟

دونالد ترامپ ، سیاستمداران ، سناتورها ، مشاورین رئیس جمهور و اعضای مجلس نمایندگان بارها نشان داده اند که نسبت به متحدان سیاسی و اقتصادیشان تا کنون هیچ نرمشی نداشته اند و حتی کشورهای مرتجع هم پیمانشان را بر سر منافع خویش به مسلخ برده و خواهد…