انجمن نجات مرکز آذربایجان غربی

 • مریم رجویپارادوکس فلسفه سیاسی خانم مریم عضدانلو - قسمت اول

  پارادوکس فلسفه سیاسی خانم مریم عضدانلو – قسمت اول

  خانم مریم عضدانلو، این یک واقعیت مسلم است که همسر شما و فرقه ی ستیزه جوی مجاهدین چون در میان ملت ایران بدنه و پایگاه اجتماعی ندارند، سعی دارند از بیگانگان برای رسیدن به امیال قدرت طلبانه و بیمارگونه ی خویش کمک بطلبند و در…

 • نقض حقوق بشرنقض حقوق بشر در مناسبات فرقه تروریستی رجوی - قسمت 16

  نقض حقوق بشر در مناسبات فرقه تروریستی رجوی – قسمت 16

  در یکی از نشست ها سه نفر از مسئولینی که رده تشکیلاتی بالایی داشتند را به نشست آوردند و آنها را سوژه کردند. برای اغلب بچه های حاضر در نشست از جمله خودم شک برانگیز بود آیا می بایست این ها را نیز ما مورد…

 • نقض حقوق بشرنقد مناسبات فاشیستی حاکم بر قرارگاه اشرف - قسمت 27

  نقد مناسبات فاشیستی حاکم بر قرارگاه اشرف – قسمت 27

  فکر می کنید شریف یا همان مهدی ابریشمچی در ماجرای از دست دادن مریم به عنوان یک همسر دائمی دچار تناقض نشد صدرصد شد ولی چون وابسته به مسعود بود و از خود چیزی برای ارائه کردن نداشت مجبور بود از دست دادن همسرش مریم…

 • جلوگیری از ملاقات خانواده هامجاهدین ویرانگر مرزهای مدرن

  مجاهدین ویرانگر مرزهای مدرن

  آیا واقعاً بعد از 20 سال که شما برادرم و همه افراد مستقر در قرارگاه اشرف را تحت شستشوی مغزی قرار داده اید، این قدر ترس و واهمه دارید که برادرم با خانواده اش تماس نگیرد و یا شما آنقدر تنگ نظر هستید که به…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویگفتگو با آقای سیامک حاتمی - قسمت دوم

  گفتگو با آقای سیامک حاتمی – قسمت دوم

  تشکیلات رجوی به دربار پادشاهان قدیم می ماند که رهبری آن حتی فکر می کرد خورشید و ماه باید به فرمان پادشاه طلوع و غروب کنند آری رجوی در پوش اسلام یعنی خواستگاه توحیدی تمامی مردم ایران (مسلمانان) از نام امام حسین و انبیاء سوء…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویقرارگاه اشرف ، خانه ی عنکبوت

  قرارگاه اشرف، خانه ی عنکبوت

  سیامک حاتمی پس از پانزده سال توانست با عزمی راسخ از دنیای تاریک و سیاه مجاهدین در قرارگاه اشرف رهایی یابد. او سه سال است که در دنیای آزاد زندگی می کند. سیامک در گفتگویی که با وی داشتم به شکلی صریح و جسورانه به…

 • فرقه گرایی مجاهدینقرارگاه اشرف ، فاجعه ای برای آزادی

  قرارگاه اشرف، فاجعه ای برای آزادی

  شیوه ی بهره گیری از انسانها در فرقه ی تمامیت خواه مجاهدین فاجعه بزرگ روزگار ماست. ناخشنودی از رفتار ستمگرانه ی فرقه هایی چون القاعده و مجاهدین در حقیقت مبانی انگیزه های اصولی انتقاد و پرخاشگری در میان افراد تشکیلاتی وابسته به مجاهدین را در…

 • کمپ اشرفبرچیده شدن اشرف ، کابوس یک استراتژی

  برچیده شدن اشرف، کابوس یک استراتژی

  رهبران خشونت طلب مجاهدین هم اینک دریافته اند جاسوسی، تملق گویی و آلت دست شدن برای ارتش امریکا نیز راهگشای آنان در گردابی که فرو رفته اند، نبود و نخواهد بود. پر واضح است امریکائیها در پی پایبندی به اصول دگماتیسم و اندیشه ی ویلیام…

 • تروریسم فرقه مجاهدینتروریسم ضد مردمی ، نفی بنیادهای خرد

  تروریسم ضد مردمی، نفی بنیادهای خرد

  سران فرقه رجوی باید به این نکته مهم پی ببرند که در دنیای توسعه یافته هیچ عنصر و جریان سیاسی برای تئوریزه کردن و مقدس جلوه دادن ترور، خشونت و حذف فیزیکی مخالفین خویش جایی ندارد. البته توجیهی نیز برای مشروع قلمداد نمودن خشونت و…

دکمه بازگشت به بالا