مرور برچسب

برچسب

بازگشت به آغوش خانواده

درتاریخ 3/8/83 از ساعت 16 الی 20 مراسم خوش آمد گویی و تحویل هفت تن از اعضای سابق سازمان مجاهدین که اخیراً از قرارگاه اشرف اقدام به فرار کرده بودند با حضور جمعی از خبرنگاران داخلی و خارجی و همچنین خانواده های اعضای دربند سازمان، توسط انجمن…