بهرام و سیروس جنت صادقی

  • خانواده هابهروز جنت صادقی

    سازمان جهانی بهداشت از کمپ مجاهدین بازدید کند

    آقای بهروز جنت صادقی که برادرانش بهمن، بهرام و سیروس در اردوگاه مجاهدین خلق در آلبانی گرفتار هستند، طی نامه ای خطاب به نمایندگان سازمان بهداشت جهانی مراتب نگرانی خود را ابراز نموده و خواهان اقدام فوری شد. متن نامه به قرار زیر است: نمایندگی…

دکمه بازگشت به بالا