خانواده های عضو انجمن نجات نگران

  • خانواده هادر خواست کمک خانواده های گیلانی از مجامع حقوق بشری

    در خواست کمک خانواده های گیلانی از مجامع حقوق بشری

    متعاقب اخبار واصله از ورود نیروهای عراقی و به کنترل گرفتن کامل پادگان اشرف، خانواده های چشم انتظارگیلانی با مراجعه حضوری و یا برقراری ارتباط تلفنی با دفتر انجمن نجات، ازاقدام نیروهای عراقی خشنودی و رضایت خویش را اعلام کردند و بمنظور یاری رساندن به…

دکمه بازگشت به بالا