خلق

  • مسعود رجویمریم رچوی

    “دکان دو نبشی” تحت عنوان “خلق قهرمان ایران”

    احتمالا با ترکیب “به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران” برخورد کرده اید. این بساطی است که مسعود رجوی گسترده تا با عوامفریبی افراد و خصوصا جوانان و نوجوانان جامعه که تجربه اجتماعی کمتری دارند را به سمت خود جذب نماید. رجوی تلاش…

دکمه بازگشت به بالا