شکست ترامپ در انتخابات

  • مریم رجویترامپ و مریم

    مجاهدین و دوران سخت پساترامپ

    فرقه ی مجاهدین خلق در شرایط سختی به سر می برد. از یک سو رویاهای مریم رجوی و اربابش ترامپ برای برگزاری جشن براندازی حکومت ایران در میدان آزادی تهران نقش برآب شده است و از سوی دیگر ویروس کرونا یکی پس از دیگری جان…

دکمه بازگشت به بالا