قرارگاه اشرف

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلق

  آخرین اشرف …

  اولین اشرف ، مکانی بود که در 80 کیلومتری مرزهای ایران و در شمال شهر خالص در استان دیاله عراق بود. این اردوگاه در سال 1365 و پس از انتقال مرکز اصلی سازمان به عراق و با حمایت حکومت بعث و صدام حسین تاسیس شد.…

 • سازمان ملل متحدیونامی به نظارت بر وضعیت کمپ اشرف ادامه می دهد

  یونامی به نظارت بر وضعیت کمپ اشرف ادامه می دهد

  یونامی به نظارت بر وضعیت کمپ اشرف در استان دیالی ادامه می دهد. یونامی بر حق دولت عراق مبنی بر اعمال حق حاکمیت خود بر این کمپ تاکید کرده و همچنین تاکید می کند که مستقرین در کمپ وظیفه دارند تا بطور تمام و کمال…

 • کمپ اشرفموج نارضایتی در داخل پادگان اشرف

  موج نارضایتی در داخل پادگان اشرف

  ... در مواردی در داخل کمدهای نیروها در قرارگاه های 13 و 15 در داخل پادگان اشرف اطلاعیه هایی با عنوان های"مرگ بر رجوی دیکتاتور" و"رجوی دروغ میگوید" پیدا شده است. وقتی مسئولین بالای سازمان از این موضوع اطلاع می یابند به شدت برآشفته شده…

 • خودکشی و خودسوزی در فرقهخودسوزی ، انگیزه ها و پیامدها

  خودسوزی، انگیزه ها و پیامدها

  شادی و پایکوبی تروریست های فرقه رجوی به جهت کشتار بیگناهان در فاجعه یازده سپتامبر سنخیت و همگونی تامل برانگیزی با خودسوزی افراد در قرارگاه اشرف دارد. " نگارنده" پیشبرد خط خود سوزی افراد حاضر در قرارگاه اشرف از سوی رهبری فرقه تروریستی رجوی را…

دکمه بازگشت به بالا