هاجر يقعوبي

  • خانواده هاسید محمد یعقوبی برادر هاجر

    نامه آقای سید محمد یعقوبی به نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در آلبانی

    آقای سید محمد یعقوبی برادر هاجر یعقوبی از اعضاء مجاهدین که  در آلبانی اسیر است، نامه ای خطاب به نمایندگی سازمان بهداشت جهانی در آلبانی در خصوص وضعیت سلامت خواهرش نوشته و ابراز نگرانی نموده و خواهان رسیدگی شده است. متن نامه به شکل زیر…

  • مرحم دل – نامه اي به عزيز

    مرحم دل – نامه ای به عزیز

    پدر پیری که سالیان در انتظار شما می باشد و شب و روز برایت گریه می کند و همیشه ترا صدا می زند اگر می خواهد کس دیگری را هم صدا کند اول اسم ترا می برد ؛ در حدود دوازده سال است که در…

دکمه بازگشت به بالا