مرور رده

جداشده های تیف

شروع دوران بازنشستگی ارتش رجوی و ظهور تیف…

اینکه چطور تیف ((TIPF، تشکیل شد؟ داستان هائی طولانی، عجیب و البته شنیدنی دارد. بعد از شروع حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق، ما (نیروهای سازمان)، پس از تحمل بمباران های شدید، طبق دستور مسعود، به اشرف برگردانده شدیم. بعد از عقب

آزادی پیش قراولان

این امر در این نقطه دارای معانی فراوانی است و سازمان نخواهد توانست در مقابل چالش جدیدی که روبرو گشته مقاومت کند. زیرا این در به سمت اروپا و ترکیه بازشده و نه به سمت ایران، و نکته قابل توجه اینکه این شروع به بازشدن راهی است که بچه ها سالهاست…

استقبال از آزادی زندانیان سیاسی از کمپ تیف آمریکایی ها درعراق

سازمان مجاهدین در بیست سال گذشته با تحلیل های بی پایه نیروهای خود را با تعهد های دو ساله وادار به اقدامات تروریستی و یا ماندن در پادگانهابی عراق میکرد و در آخرین تعهدی که از افراد خود گرفته چنین تحلیل نموده که تا 2 سال دیگر یعنی تا پایان…

ملاقات با مسئولین سازمان صلیب سرخ جهانی در ژنو

در ادامه تلاش های انجمن های فعال در امور حقوق بشر، در تاریخ دوازدهم ژوئن 2007 هیئتی متشکل از خانم بتول ملکی و آقایان علی قشقاوی و محمد حسین سبحانی ملاقاتی را با مسئولین سازمان صلیب سرخ، آقایان Patrick L,hote و Jörg Gasserدر ژنو انجام دادند.

درخواست کمک از کمیساریای عالی پناهندگان

هیئت نامبرده با حضور در محل کمیساریای عالی پناهندگان در شهر ژنو نامه ای را از درخواستهای خود به منشی آقای Bokhari مسئول امور ایران در کمیساریای عالی پناهندگان تحویل دادند. ابتدا خانم ملکی شرحی از فعالیت های حقوق بشری کانون ایران قلم و انجمن…

شماره تلفن جدید کمپ جدا شدگان

جهت اطلاع خانوادهها و دوستان محترم آندسته از اعضای جدا شدهی مجاهدین که در کمپ جدا شدگان (تیپف) بهسر میبرند، اعلام میشود که شمارههای تماس با کمپ تغییر یافته و شماره های جدید آن بدین قرار است:

به مسئولین و اعضای جداشده سازمان مجاهدین خلق در کمپ تیپف

با سلام. چنانچه اطلاع دارید پس از سقوط صدام و خلع سلاح سازمان مجاهدین خلق و نظارت نیروهای ائتلاف بر قرارگاه اشرف، شماری از اعضای این سازمان پس از سالها تحمل اسارت در مناسبات درونی سازمان مجاهدین خلق به یمن فرصتی که برای آنها مهیا شد از…

نخست وزیر بلغارستان بصورت سرزده وارد عراق شد

آقای سرجی استینشی، نخست وزیر بلغارستان امروز سه شنبه دوازدهم دسامبر بصورت سرزده وارد بغداد شد. بلغارستان نیرویی معادل 154 نفر در عراق دارد که مسئولیت گارد کمپ اشرف (کمپ تروریستی مجاهدین خلق که بعد از سقوط صدام حسین خلع سلاح گردیده و افراد…

همیاری برای نجات

انجمن نجات تا کنون مذاکرات مختلفی را در ارتباط با افراد اسیر شده در قرارگاه اشرف بمنظور تعیین تکلیف اعضا دربند این فرقه در کشور عراق، در داخل و خارج ایران با هیئت های عراقی، شخصیت ها و مقامات این کشور انجام داده است. بدنبال این مذاکرات و…