در خواست کمک خانواده های آذربایجان شرقی از جناب آقای نوری المالکی

جناب آقای نوری المالکی
نخست وزیر محترم کشور عراق
سلام علیکم:
احتراما ما امضاء کنندگان این نامه از وقایع روز جمعه مورخ 19/1/1390 که درآن نیروهای فرقه تروریستی مجاهدین خلق سعی داشتند با فضا سازی و مظلوم نمایی وایجاد خشونت و درگیری نسبت به اقدامات نیروهای آن دولت خللی وارد سازند مطلع گشتیم. همچنانکه گزارشات درگیری به استماع جنابعای نیز رسیده است پیرو آماده سازی تعدادی نیروی مغزشویی شده فرقه مجاهدین با انجام هتک حرمت و سپس سنگ پرانی و حمله برای کشته سازی وپناه آوردن به ادعاهای کلیشه ای و تاریخ گذشته حقوق بشری، مسئولین این فرقه در صددند به واسطه عدم پذیرش گروهی از سوی آن کشور و حتی کشورهای اروپایی و امریکا برای سوءاستفاده های سیاسی مبادرت به ایجاد شرایط خشونت ودرگیری که طبعا منجر به کشته شدن اعضای گرفتار می شود خواهد نمود. در این بین ما خانواده ها که عزیزانی در اردگاه مورد اشاره داریم با وضعیت روحی و روانی بهم ریخته و وسیعی مواجه شده و قویا نگران سلامتی اعضای خانواده خود هستیم. خواهشمندیم در راستای احترام و اجرای حقوق حقه ما نسبت به تمکین فرقه مجاهدین برای اجرای ملاقات افراد خانواده مان در اسرع وقت و با حضور نماینده صلیب سرخ و وزارت حقوق بشر عراق ودر محیطی مناسب تمهیدات لازم را بعمل آورید تا تسهیلات انسانی برای خروج افراد داوطلب فراهم آید. هکذا انتظار داریم آن دولت محترم سران جنایتکار سازمان مجاهدین خلق را به سبب ممانعت از دیدار فرزندانمان از چندین سال پیش تاکنون و اصرار بر حضور اجباری آنان و به کشته دادن اعضاء، تحت پیگرد قانونی قراردهند. اسامی امضاء کنندگان:
1- خانواده یوسف خوب زمانی
2- خانواده شهرام وشهرود بهادر
3- خانواده ابوالفضل شیخ بیگو
4- خانواده حسن رهنما
5- خانواده ناصرسعیدی
6- خانواده رحیم مظلومی تبریزی
7- خانواده نیرسلطانی اهری
8- خانواده محمد تقی صالح پور
9- خانواده سلمان دولت پناه
10- خانواده داریوش خرمی
11- خانواده محمد رضا صدیق
12- خانواده جواد عبدی
13- خانواده محمد رضا قدیمی سرند
14- خانواده حمید طاهری خسروشاهی
15- خانواده اسداله فیاض دیزج
16- خانواده میر محسن موتضوی رونوشت:
سفارت امریکا در بغداد
وزارت حقوق بشر دولت محترم عراق

خروج از نسخه موبایل