تحصن خانواده‌های ایرانی نزدیک اردوگاه اشرف

صدها نفر از خانواده‌های ایرانیان حبس شده در اردوگاه اشرف در استان دیاله، در برابر این اردوگاه تحصن کرده و خواستار آزادی فرزندانشان شدند.

یک زن ایرانی نیز به خبرنگار العالم گفت: از دولت عراق می‌خواهیم که در این موضوع دخالت کند؛ همه نهادهای بین‌المللی باید برای پایان دادن به این مسئله غیر عقلانی تلاش کنند، تا عزیزانمان که به دست گروه تروریستی مجاهدین زندانی شده اند، آزاد شوند.خبرنگار شبکه العالم از استان دیاله عراق گزارش داد، شمار زیادی از خانواده‌های ایرانی که فرزندان و بستگانشان در اردوگاه اشرف حضور دارند، بار دیگر در برابر این اردوگاه تجمع کردند و خواستار دیدار و رهایی خانواده هایشان از زندان مجاهدین شدند. یکی از این خانواده های معترض با تاکید بر اینکه گروه تروریستی مجاهدین جنگی روانی علیه آنها به راه انداخته، به خبرنگار العالم، گفت: ما خواهان دیدار و ملاقات با عزیزانمان هستیم، و به تحصن در اینجا ادامه خواهیم داد. یک زن ایرانی نیز به خبرنگار العالم گفت: از دولت عراق می‌خواهیم که در این موضوع دخالت کند؛ همه نهادهای بین‌المللی باید برای پایان دادن به این مسئله غیر عقلانی تلاش کنند، تا عزیزانمان که به دست گروه تروریستی مجاهدین زندانی شده اند، آزاد شوند. یکی دیگر از زنان ایرانی با تأکید بر اینکه گروه‌ تروریستی مجاهدین بیست سال پیش فرزندش را ربوده است، گفت: بسیار دلتنگ فرزندم هستم که بیست سال پیش ربوده شده است. نمی‌دانم چگونه باید او را ببینم. آنها به ما اجازه نمی دهند تا با عزیزانمان ملاقات کنیم. این خانواده‌های ایرانی بارها با برگزاری تحصن و تجمع های اعتراض آمیز، خواستار آزادی فرزندانشان از اردوگاه اشرف شده اند. دولت و ملت عراق هم که جنایات گروه تروریستی مجاهدین در زمان صدام را به یاد دارند، بارها تاکید کرده‌اند که حضور این گروه تروریستی در خاک این کشور غیرقانونی است، و خواستار اخراج مجاهدین از عراق شده اند.