امیدواری خانواده ولیرضا اکبری به رهایی ایشان از اسارت فرقه رجوی

برادرعزیزم ما منتظرت هستیم
ولیرضا اکبری کهنه سری از اسرای جنگ تحمیلی و عضو اسیر در اشرف است که سالیان است که بواسطه اسارت درفرقه رجوی از دنیای آزاد و خانواده اش بی خبراست. برادران وی چند سالی است که درارتباط با انجمن نجات خواهان رهایی ولی رضا از چنگال رجوی هستند و در این مسیر بارها خود را به مقابل کمپ اشرف رسانیدند شاید که بتوانند موجبات رهایی ولی رضا را فراهم سازند.
دربهمن ماه گذشته نیزجلال وغلامرضا و مجید از برادران ولی رضا ازجمله خانواده هایی بودند که از استان گیلان با مشقات فراوان به عراق ناامن مسافرت نمودند تا شاید بتوانند درشرایط حساس فعلی و تعیین تکلیف اسرای دربند اشرف، ولی رضا را ازاسارتگاه اشرف برهانند و به دنیای آزاد و کانون خانواده بکشانند.

خانواده مزبورمتعاقب بازگشت از عراق در تماس تلفنی با دفتر انجمن ضمن تشکر و قدردانی از انجمن نجات اظهار داشتند که برغم فعالیتشان در راستای رهایی اسرای در بند اشرف از جمله برادرشان نه تنها امکان ملاقات نیافتند بلکه از جانب آدمهای کوکی و ماشینی فرقه رجوی سنگ و چماق دریافت نمودند تا کمی از فعالیتشان عقب نشینی نموده و کوتاه بیایند. درعوض این خانواده پرشورعزم جزم دارند و براین باورند که در چشم اندازی نه چندان دور ثمره زحماتشان را خواهند دید و موجبات رهایی ولی رضا را فراهم خواهند نمود و این رجوی و سران تشکیلات مخوف رجوی است که بایستی عقب نشینی کرده و به خواست مشروع خانواده های متحصن و مقاوم تن بدهند.
برادران ولی رضا در ادامه افزودند تا رهایی تمام اسرای اشرفی از جمله ولی رضا و بازگشتشان به وطن و کانون گرم و پرمهر خانواده گامی واپس نخواهند نهاد وهمچنین اظهار داشتند انتقال 400 عضو اسیر اشرف به کمپ ترانزیت (لیبرتی) را به فال نیک گرفته و اعتقاد داشتند قدم اول در فروپاشی تشکیلات سرکوبگر فرقه رجوی برداشته شده است و این خانواده ها هستند که به پیروزی رسیده اند.
انجمن نجات گیلان نیز ضمن ارج نهادن به همت خانواده های چشم انتظار گیلک خصوصا خانواده دردمند اکبری کهنه سری، موفقیت روزافزون خانواده ها را آرزومند است.

خروج از نسخه موبایل