دیدار با خانم محمدی خواهر فرامرز محمدی از اسرای فرقه ترویستی رجوی

روز سه شنبه مورخه 29 مرداد اعضای انجمن نجات آبادان و خرمشهر در محل این دفتر در شهرستان آبادان، با خانم محمدی خواهر آقای فرامرز محمدی از اعضای اسیر فرقه ی رجوی دیدار کردند.
در این جلسه دوستانه اعضای انجمن شمه ای از اوضاع کنونی فرقه و وضعیت اسفناک روحی اعضای اسیر را برای ایشان بیان کردند و در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند.
خانم محمدی نیز ضمن اعلام آمادگی به منظور همکاری با فعالیت های دفتر انجمن، از خاطرات خود با برادرش فرامرز محمدی صحبت کرد. وی در ادامه  بیان داشت برادرش در نیروی دریایی خرمشهر خدمت میکرد که متاسفانه در سال 1360 به اسارت نیروهای بعثی صدام در آمد و بعد از چند سال اسارت در اردوگاه اسرای جنگی به فرقه رجوی توسط صدام فروخته شد و اکنون سالهاست که بدون  برخورداری از هر گونه حق و حقوق انسانی در اسارت فرقه ی منحوس و جهنمی رجوی به سر می برد. خانم محمدی در ادامه اظهار داشت فرامرز تنها برادر تنی من می باشد و سالهاست که در حسرت و آرزوی دیدار برادرمان به سر می بریم  و برای تحقق این آرزو و آزادی برادرم فرامرز و دیگر اسیران دربند فرقه رجوی از هرگونه تلاش و کوششی که لازم باشد دریغ نخواهم کرد.
 

خروج از نسخه موبایل