مسئول اصلی جان اسرای مستقر در لیبرتی، مسعود رجوی است!

هم در رسانه ی صوتی- تصویری این باند و هم در وبسایت های مربوطه اش، خبری با عنوان:
"تشدید اقدامهای سرکوبگرانه، محاصره و فشارهای ضدانسانی علیه ساکنان لیبرتی" باشدت تمام رسانه ای میشود ومفهوم خبر عبارت از آن است که گویا مسئولین  ذیربط عراقی درامر اسکان بهتر این اسرا در لیبرتی، کارشکنی کرده و برای تردد خودروهای فرقه ی رجوی، ایجاد اختلال میکنند و…
اما رسانه های این فرقه در تبعیت از رهبران آن فراموش کرده اند که طبق تفاهم نامه های قبلی بین آنها و دولت عراق، قرار نبوده که میزان اقامت این خسران دیدگان، بلند مدت باشد و در اصل اردوگاه لیبرتی بعنوان یک محل کاملا موقتی، حکم واسطه ی انتقال سریع برای مغزشوئی شدگان باند رجوی را داشته و در نظر گرفته شده نبوده که این مکان نیز مانند پایگاه اشرف به مکان عریض و طویلی برای استمرار مغزشوئی افراد تحت اسارت تبدیل شود که رهبران فرقه این توقع را از پایگاه لیبرتی دارند.
گو اینکه ممکن است بر این تذکر کوتاه ما اینگونه جواب بدهند که اعضای تحت تسلط رجوی، فعلا برای مدت کوتاهی هم که شده وتا اعلام امادگی کشورهای ثالث برای قبول کردن آنها، احتیاج به حداقل امکانات رفاهی- بهداشتی دارند که این مسئله در نگاه اول منطقی بنظر میرسد. اما سخن دراینجاست که وقتی رهبران فرقه برای تبلیغات مذبوحانه ی خود، میلیون ها دلار برای یک سخنرانی چند دقیقه ای یک کنگرس من یا سناتور بازنشسته، خرج میکنند، امکان این را هم دارند که این مبالغ را صرف انتقال مسالمت آمیز این اسرای خود کنند که نمیکنند و چرا؟
اینهمه اصرار برای تداوم حضور در کشوری که امنیت ساکنان خودش نیز در معرض خطر است، برای چیست؟
چه خیال خامی در فکر رهبران فرقه است که این  اسرا را جهت هرچه بیشتر نگه داشتن در خاک عراق مجبور میکند؟؟
ریخته شدن خون آنها در کشور خطرناک عراق و بدست آوردن خوراک تبلیغاتی؟
از بین رفتن افرادی که دهه ها در اسارت بودند و گنجینه ی اسرار رجوی هستند که باید کشته شده و حفظ اسرار گردد؟ بخصوص اینکه پیر وفرتوت شده و از کارآیی نظامی افتاده اند و بعلت کم سوادی حیرت انگیزشان، مبلغان خوبی برای فرقه نخواهند بود؟
اینها سئوالاتی است که رهبران فرقه باید جواب بدهند و ما بعنوان اعضا و حامی خانواده های این اسرا، همواره سئوالات بیشتر و بیشتری دراین مورد خواهیم داشت و مطرح خواهیم نمود!
در وهله ی اول خواستار اعلام ریز اقدامات رهبری مجاهدین درانتقال این عزیزان دربند به کشورهای ثالث و نشان دادن میزان علاقه ی آنها به حفظ جان اعضای مغز شوئی شده ی گروه رجوی هستیم!
گروهی از خانواده های اسرای دربند فرقه رجوی
 

خروج از نسخه موبایل