دیدار با خانواده هدایت محمدی از اسیران دربند فرقه رجوی در شهرستان بهبهان

مورخه 9/11/92 اعضای انجمن نجات شاخه خوزستان با خانواده هدایت محمدی از اسیران دربند فرقه رجوی در شهرستان بهبهان و در منزل شخصی آقای مسلم محمدی داماد خانواده هدایت محمدی دیدار کردند. در این دیدار اعضای انجمن نجات ضمن تشکر از مهمان نوازی خانواده آقای محمدی با بیان مختصری از وضعیت فعلی اسیران دربند فرقه رجوی ساکن درکمپ لیبرتی گزارشی از فعالیت های صورت گرفته توسط اعضای انجمن نجات و دیگر دوستان جداشده در کشورهای مختلف برای رهایی اسیران دربند از اسارت رجوی ها را به اطلاع ایشان رساندند.همچنین با افشای ماهیت خیانت کارانه رجوی عمل وی درخصوص کارشکنی سالیانش درامر انتقال اعضای خود به خارج از کشور عراق را یک عمل ضد انسانی توصیف کردند.
آقای مسلم محمدی با تشکر از تلاشهای اعضای انجمن گفتند پدر و مادر هدایت وقتی در قید حیات بودند خیلی انتظار کشیدند تا شاید یکبار دیگر صدای پسر و نوه خردسال خود را بشنوند اما دریغ از یک تماس آنها که حداقل خبر سلامتی خود را به ما و پدر ومادرش بدهند.نمی دانم رجوی که این افراد را به عراق برد وحبس کرد روز قیامت و در محضر خداوند چه پاسخی به دل شکسته و چشمان انتظار کشیده پدر و مادران آنها دارد.حالا امیدواریم بزودی با رفتن آنها ازعراق برای همیشه از شر رجوی نجات پیدا کنند و باز امیدوارم که شما در ملاقات بعدی خبرخوبی برای ما بیآورید.
اعضای انجمن در پاسخ به صحبت های آقای محمدی گفتند رجوی برای رسیدن به اهداف فرقه ای خود بعد ازجمع کردن اعضا در عراق و در کمپ های خود اول با کشیدن حصارهای ذهنی و فیزیکی ارتباط آنها را با دنیای بیرون قطع کرد وبا تهدید و فشارکم کم تلاش کرد تا هر آن چه خداوند در ذهن و ضمیر انسان اعم از عاطفه،عشق به پدر، مادر، همسر، فرزند وانسانیت نهاده بود درآنها ازبین ببرد تا بتواند افکارفرقه خود را درذهن ومغز آنها پیاده کند رجوی حتی قدرت اختیار و اراده را هم ازآنها سلب کرد.وی علیرغم تمامی ادعاهای دروغینش بی شرمانه خانواده را کانون فساد می دانست وبا شرایطی که بوجود آورده بود هرکدام ازاعضا جرات بیان عواطف واحساسات خود را نسبت به خانواده، پدر و مادر درتشکیلات فرقه نداشتند. رجوی شیاد درهمین دنیاهم پاسخی برای جنایاتش ندارد روز قیامت که جای خود دارد.ولی با همت وتلاش همه خانواده ها وتمامی اعضای جداشده از فرقه رجوی اولا همه اسیران نجات پیدا خواهند کرد ثانیا تمامی آن چه رجوی دراسیران دربند تخریب کرده است مجددا احیا خواهد شد.
این دیدار که به مدت 2 ساعت طول کشید اعضای انجمن نجات به اتفاق خانواده آقای محمدی ابراز امیدواری کردند که با تلاش و پیگیری همه خانواده ها و اعضای جداشده و به کمک نهاد های بین المللی هرچه زودتر با انتقال همه اسیران به مکانی امن و به دور از تشکیلات جهنمی رجوی رنج و محنت همه آنها پایان بپذیرد.
 

خروج از نسخه موبایل