تنها و تنها خواسته خانواده ها یک ملاقات است

تنها و تنها خواسته خانواده ها یک ملاقات است،همین.

راستی چرا رجوی از یک دیدار ساده بعد از سه دهه نگران است و به خود می پیچد؟ راستی چرا خانم رجوی دستور نمیدهد که جگر گوشگان این افراد برای ساعتی هم که شده دم درب کمپ با مادران و خانواده خود خلوت کنند؟

دانلود تنها خواسته خانواده های متحصن در جلو کمپ لیبرتی یک ملاقات است

خروج از نسخه موبایل