گفتگوی خانم ماه منیر ایرانپور با تلوزیون مردم تی وی

افشای حقایق دردناک و جانگداز بکارگیری روشهای برده داری و خرید و فروش انسان توسط مسعود رجوی تحت عنوان عضوگیری در گفتگوی خانم ماه منیر ایرانپور با تلوزیون مردم تی وی.

دانلود گفتگوی خانم ماه منیر ایرانپور با تلوزیون مردم تی وی

خروج از نسخه موبایل