اعلان خبر مرگ رجوی توسط خانواده ها در لیبرتی

سری ششم خانواده ها اکنون جلوی لیبرتی و در تحصن و غوغای دیدار فزرندانشان هستند.جمعیتی بیش از 200 نفر که از چند استان دور هم جمع شده اند و علیرغم ناملایماتی که وجود دارد، جملگی و یک صدا به نوبت فرزندانشان را صدا می کنند. دیوارهای بتنی شاید جلوی دیدار چهره به چهره را گرفته باشد، اقدامات مسئولین کمیساریا شاید در جهت منافع فرقه رجوی از نزدیک شدن به کمپ جلوگیری کرده باشد. ولی ارتعاش صوت و هلهله عاشقانی که کوی و برزن را به خاطر فرزندانشان طی طریق نموده اند، را دیواری جلو دار نخواهد بود.

خانواده ها هم چنین در اقدامی جسورانه آخرین قید و بندهای فرقه ای رجوی در لیبرتی را هدف گرفته اند و با اعلان خبر مرگ مسعود رجوی به لیبرتی نشینان، آنچه را که فرقه رجوی برای افرادش همواره مخفی نگاه داشته است را اطلاع رسانی کردند.

حسینی

خروج از نسخه موبایل