پیام تسلیت انجمن نجات خوزستان به خانم عبداللهی

اندوه ما در غم از دست دادن مادر عزیزتان در واژه ها نمی گنجد.

تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم طلب کنیم.

امیدوارم وسعت صبرتان به اندازه دریای غمتان باشد.

روحش شاد و یادش گرامی.

خروج از نسخه موبایل