نامه خواهر چشم انتظار به برادراش یوسف خوب زمانی (اسیر درکمپ تیرانا)

سلام برادر اسیرم

یوسف جان حالت چطور است امیدوارم خوب بوده باشی و در هر شرایطی با شادی و خرمی روزگار بگذارنی. من انتظار داشتم که اگر به آلبانی بروی از غل و زنجیر اسیری ات آزاد خواهی شد تا بتوانی با من تنها خواهرت درارتباط باشی ولی الان متوجه شدم که واقعاً اسیر آن سنگ دلان هستی. من خواهرت خیلی خوشحال می شوم که با من تماس داشته باشی.

دراین راه ازخدا میخواهم که هردوی ما را کمک کند.

خواهرت

معصومه خوب زمانی

تبریز

 

خروج از نسخه موبایل