مادری منتظر؛ با خدای خود عهد کرده است

اعضای انجمن نجات استان زنجان با حضور در روستای دورسجین از توابع شهرستان ابهر استان زنجان به ملاقات پدر و مادر مرتضی قدیمی گرفتار در فرقه رجوی رفته و در طول یک ساعت حضور درس استقامت، صبوری، و امیدواری آموختن. پدر و مادری که دوری فرزند، چهره هایشان را افسرده ولی همواره امیدوار به بازگشت فرزند خود هستند. مادر مرتضی در یک جمله کوتاه چنین اظهار داشت که با خدای خود عهد کرده است که تا فرزندش را نبیند، چشم از جهان نبندد. دعا می کنیم که با نابودی رجوی ها این آرزوی به حق خانواده ها محقق گردد.

خروج از نسخه موبایل