پیام تسلیت انجمن نجات خوزستان به خانواده انصاریان

بازگشت همه بسوی اوست

با نهایت تاثر وتالم با خبر شدیم که آقای حاج عبدالحمید انصاریان که سالها درانتظار دیدن دوباره فرزندش خلیل نشسته بود دارفانی را وداع و به رحمت ایزدی پیوسته است.  جای بسی تاسف دارد که عمر این پدر دردمند بیش ازاین کفاف نداد تا آزادی فرزندش را به چشم ببیند و یا حداقل صدایش را بعد از سالها با گوش خودش بشنود.

به همین مناسبت انجمن نجات خوزستان درگذشت آقای حاج عبدالحمید انصاریان را به خانواده محترمش و به خصوص فرزندش خلیل تسلیت گفته وبرای آنها صبرجمیل وشادی روح پدربزرگوارشان را ازدرگاه خداوند منان مسئلت دارد.

خروج از نسخه موبایل