ملاقات اعضاء انجمن نجات زنجان با برادر رحمت محبی

در جریان دیدار با برادر رحمت محبی عضو اسیر فرقه رجوی  در محل کار ایشان، مطلع شدیم  که اخیرا خواهر این خانواده  دار فانی را وداع گفته که بسیار متاثر شده و مراتب تسلیت خانواده بزرگ انجمن نجات را تقدیم و ازخداوند متعال برای آن سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان آرزوی صبری جمیل نمودیم.

آقای محبی برادر رحمت با قلبی آکنده از درد و رنج که رجوی ملعون بر این خانواده روا داشته تاکید داشت، این مطالب که تا کنون فراق برادرشان موجب از دست دادن عزیزانی شده را در سایت انجمن نجات انعکاس دهیم تا شاید در آنطرف گوش شنوا و چشم بینایی برای  دیدن و شنیدن حقایق تلخ پیدا شود.

خروج از نسخه موبایل