دیدار انجمن نجات با مادر چشم انتظار حبیب اله قاسمی

اعضای  انجمن نجات زنجان ضمن حضور در منزل مادر حبیب اله قاسمی، ایشان را در جریان آخرین اخبار جدا شدگان و تحولات آلبانی و وضعیت فرقه رجوی قرار دادند.

این مادر چشم به راه با خوش رویی از اعضای انجمن استان استقبال نمود و مراتب تشکر خود را بابت همراهی و کلیه زحمات این اعضا و سایر جدا شدگان اعلام  کردند. در این دیدار صمیمی اعضاء انجمن اذعان داشتند تا آزادی تمامی اعضای تحت اسارت فرقه رجوی از پای نخواهند نشست.

خروج از نسخه موبایل