پیام تسلیت انجمن نجات زنجان به خانواده قاسمی

با کمال تاسف مطلع شدیم، بانو رقیه قاسمی خواهر بزرگ حبیب اله قاسمی عضو تحت اسارت  فرقه رجوی پس از سالیان چشم انتظاری در فراق برادر، چشم از جهان فرو بست.

اعضای انجمن نجات استان زنجان صمیمانه ترین تسلیت خود را تقدیم خانواده داغدار قاسمی نموده و مراتب همدردی خود را اعلام میدارد. برای آن سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم.

خروج از نسخه موبایل