پیام تسلیت خانواده های خوزستانی در رابطه بافوت مرحوم فریدون زارع

ما خانواده های خوزستانی اعضای اسیر در فرقه تروریستی رجوی در نهایت تاسف فوت نابهنگام دوست همراه این سالیان؛ مرحوم کربلایی نادرزارع را به همسر، فرزندان و برادران محترمشان تسلیت می گوئیم. ما در طی این سالیان ودرسخت ترین شرایط همواره او را همسنگری سخت کوش، با انگیزه و با اراده ای سترگ دیدیم و از عزم جزم ایشان برای ادامه تلاش وایمان به پیروزی و موفقیت، در راستای ازادی عزیزانمان الهام می گرفتیم. مرحوم نادرزارع انسان کم نظیر در بذل عشق و محبت و از خودگذشتی و فداکاری درحق برادر اسیرش فریدون بود. او چنان شیفته دیدار برادرش بود که بیماری سخت سالیان که او را بشدت آزار می داد فراموش می کرد. مرحوم زارع یکی از پایه های استوار و ثابت کمپ ازادی دراطراف اسارتگاه اشرف بود که علاوه بر انجام فعالیت های افشاگرایانه ضد فرقه رجوی مسئولیت حل وفصل کارهای فنی واستقراری کمپ راهم برعهده داشت و برای اسایش و راحتی خانواده ها از هیچ تلاشی فروگذار نمی کرد.

آن مرحوم مستمرا و با تماس های خود ما را به ادامه تلاش تا ازادی کامل عزیزانمان تشویق می کرد. فریادهای او که برادرش فریدون ودیگراعضای اسیر را فرا می خواند همچنان درگوشمان طنین انداز است و مارا به ادامه راه فرا می خواند. ما به عهد خود با او که درآخرین لحظات زندگیش به یکی از فرزندانش توصیه کرده که پرتلاش تر وباانگیزه تر به مبارزه تاازادی تمامی اعضای دربند فرقه رجوی ادامه دهید وفادار خواهیم ماند. ما خانواده های اعضای اسیر درفرقه تروریستی رجوی بدینوسیله توجه افکار عمومی و بخصوص کمیساریای ملل و دولت البانی رابه این حقیقت تلخ و تاسف بار جلب می کنیم که تاکی باید شاهد مرگ تلخ خانواده ها درغم دوری عزیزانشان باشیم؟ تا چه وقت باید پدران ومادران وخانواده های اعضا آرزوی دیدن فرزندانشان را به گور ببرند؟ آیا وقت آن نرسیده که دولت البانی وکمیساریای ملل دراین کشور به ندای وجدان خود گوش دهند و ارزش های انسانی به رسمیت شناخته شده درمنشور حقوق بشرملل متحد را قربانی منافع مادی و مصلحت های سیاسی خود نکنند؟ ماضمن عرض تسلیت مجدد برای ان مرحوم علودرجات وبرای خانواده محترمشان صبر و شکیبایی را آرزو داریم و در پاسخ به توصیه آن مرحوم اعلام می داریم تا آزادی تمامی اعضای اسیر دربند فرقه رجوی دست از تلاش برنخواهیم داشت.

خانوادهای اعضای اسیردرفرقه رجوی

خروج از نسخه موبایل