خواهران محمود دهقان دردفترانجمن نجات گیلان

بیش از پیش به رهایی برادر نازنینمان از چنگال رجوی امیدوار شدیم
محمود دهقان از اسرای گرفتار در فرقه بدنام رجوی است که هم اینک در اسارتگاه تحت کنترل مافیای رجوی درآلبانی است. سابق بر ایام پدرومادر مرحوم بدنبال فرزند اسیرشان سختیهای زیادی را متحمل شدند وسرانجام بی آنکه درهنگامه وداع از دارفانی به جانب دیارباقی صدای جگرگوشه شان را بشنوند، بدرود حیات گفتند.
تصویر پدر و مادر مرحوم درکنار فرزند اسیرشان محمود دهقان در اشرف مضمحل شده درسال 1383

در دیدار روز گذشته خواهران دردمند و چشم انتظارمحمود دهقان با مدیرانجمن زوایای ناگفته ای اززندگی محمود قبل ازاسارتش بتوسط رجوی وطن فروش به تصویرکشیده شد که بسیار ناراحت کننده و درعین حال قابل تامل بود.
خانم احسان دهقان که آه وافسوس نفس گیری را درخود داشت درخصوص برادر اسیرش گفت:” محمود برای آینده زندگی اش برنامه داشت وامیدوارانه به ما گفت خدمت سربازی ام که بسلامتی به اتمام برسد با اشتغال به کار، ازدواج هم خواهم کرد ودرکنارخانواده بسیارصمیمی خود خوشبخت خواهم شد. ولیکن اسارت برادرم دردوران دفاع مقدس فقط یک اتفاق بود که متاسفانه مسیرزندگی اش را ناخواسته تغییرداد که حاصل دردناک وقیمت گزاف آن یک قلم دق مرگ شدن پدرومادر دلبندم بوده که بسیار برایمان پرهزینه وصعب وسخت بوده است.”

خانم هایده دهقان وقتی با چشمان اشکبار خواهرش روبروشد، دلسوخته و ناراحت رشته سخن را بدست گرفت و گفت:” من زمان اسارت محمود خیلی کم سن وسال بودم وهنوزپنج بهارازعمرم نگذشته بود که دست مهربانانه عزیردلم ازروی سرم برداشته شد ودیگرنتوانستم درپس سالیان گذشته دوری وچشم انتظاری، خاطره ای ازمحمودم داشته باشم واین ظلم وجفای عمیقی است که رجوی خائن وگوربگورشده به من وخانواده عزیزم تحمیل کرد.”
خانم احسان دهقان در ادامه درد دل تاثیر گذارشان گفت:” آقای پوراحمد ما شما وسایراعضای انجمن نجات را ازخانواده ی خود وسنگ صبورمان میدانیم زیرا که بخوبی واقفیم ازهیچ کوشش بی منتی درخصوص رهایی اسیران رجوی ازجمله برادرم محمود کوتاهی نکردید و پدرومادر مرحومم همیشه درخانه از شما به نیکی یاد میکردند و می گفتند که شما با توکل به خدا و با اتکاء به عنصر” امید” به مسولیت و تعهد خود در امر خیرخواهانه و خداپسندانه رهایی اسرای رجوی پایبند بودید وما را هم ازچشم انتظاری صرف یک پله بالا کشیدید وامیدوارکردید که ازاین بابت ازشما ممنون ومتشکریم.”
دردیدار بسیار صمیمانه فی مابین من ازنزدیک شاهد تاثرشدید اقای پوراحمد درهنگام گوش دادن به درد دل خواهران رنجدیده از ظلم وجور رجوی بودم خاصه زمانیکه داشتند برای خواهران دل شکسته ازشرایط اسفناک اسیران درزندان مانز البانی توضیح می دادند مبنی براینکه:” اسرای گرفتار بواسطه تصمیمات ناجوانمردانه دولت آلبانی و کمیساریا و همچنین دولت مردان دیوانه ترامپ ازجمله جان بولتون و رودی جولیانی که بخاطرمنافع سیاسی ومالی خود به دریوزگی رجویها پاسخ مثبت دادند وبا تحریم ظالمانه مردمان شریف ایران میخواهند که ضدانقلاب ومعاندان نظام و ملت ایران را جایگزین مناسب برای ملت فهیم ایران معرفی کنند وبه کرسی بنشانند که زهی خیال باطل.”
درخاتمه ملاقات خانوادگی از روند فزاینده ریزش و جدایی درتشکیلات سیاه رجوی درآلبانی خاصه از جدایی جدید شش نفر از جمله دوتن ازاسیران استان گیلان درآلبانی اطلاع رسانی شد که خواهران دهقان بشدت به وجد آمدند وآرزوکردند که محمود هم بزودی زود ازشر رجویها خلاصی یابد وبه خانه وکاشانه خود بازگردد.
تنظیم گزارش: دقت کار

خروج از نسخه موبایل