مصاحبه ی والدین بهزاد صفاری در مورد کلاهبرداری وی از خانواده

بخشی از مستند شبکه ی الجزیره که در سال 2007 با عنوان” فرقه ی بوقلمون صفت” منتشر شد.

خروج از نسخه موبایل