دیدار انجمن نجات زنجان با برادرعلی حسین جماعتی

اعضای انجمن نجات زنجان برای دیدار برادرعلی حسین جماعتی عضو اسیر ذهنی باند رجوی به شهرستان هیدج استان زنجان رفته و در منزل مورد استقبال گرم این خانواده قرار گرفتند.

در این دیدار کوتاه پای درد و دل این برادر چشم انتظار نشسته و آقای جماعتی درطول ملاقات چندین بار تحت تاثیر قرار گرفته و از فراق برادرش اشک ریخت.
ولی با قدرت تمام اعلام نمود: تا آخر برای آزادی برادرش از فرقه ضد انسانی رجوی ایستادگی خواهد کرد.

خروج از نسخه موبایل