پیام تسلیت علی پوراحمد به اقای حمید حاجی پور

در کمال تالم و تاثر شدید مطلع شدم خانم ایران فخری سادات لشت نشایی ، مادر مهربان و زخم دیده، حمید حاجی پور از جداشدگان مقیم ایران – گیلان ، متعاقب سپری کردن ایام بیماری در سن ۸۳ سالگی درکمال ارامش از دیار فانی به دیار باقی شتافت و به ابدیت پیوست.
با ذکر صلوات برای شادی روح پرفتوح مرحومه مغفوره حاجیه خانم ایران فخری سادات و اجابت علو درجات از جانب خدای منان برایشان و صبر و شکیبایی برای بازماندگان خاصه اقای حمید حاجی پور از سوی خود و خانواده بزرگ انجمن نجات مسئلت میکنم.
با ارزوی سلامتی و عمر با عزت دوست و برادر عزیزم حمید حاجی پور تا بتواند با عشق و قدرت تمام از پدر پیر و سالمندش مراقبت کرده تا پدر مصیبت دیده درکنار دلبند جداشده از فرقه ضد خانواده رجوی ، احساس کمبود نکند.
روحش شاد
پوراحمد

خروج از نسخه موبایل