دیدار صمیمی خانواده ها در دفتر انجمن نجات تهران

روز شنبه 25 خرداد ماه 98 دیداری بسیار صمیمی با تعدادی از مادران اسرای فرقه رجوی در دفتر مرکزی انجمن نجات واقع در تهران انجام شد. در این دیدار خانم عبداللهی ، خانم عطایی ، خانم ساسانی حضور داشتند.

بعد از خوش آمد گویی و پذیرایی از میهمانان ، آخرین وضعیت فرقه رجوی در آلبانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اینکه واقعا فرقه رجوی از این وضعیت های ناهنجار و شکننده ای که دارد برون خواهد رفت یا نه ؟
اتفاق نظر در رابطه با سردرگمی فرقه رجوی با توجه به شرایط سیاسی کنونی جهان و بخصوص در منطقه خاورمیانه وجود داشت. طبق آخرین خبرها و تحلیل های سیاسی که وجود داشت می شد براحتی متوجه گرفتاری فرقه رجوی در اوضاع و احوال کنونی شد و اینکه رجوی سیاستهای وطن فروشانه خود را به سیاستهای خصمانه آمریکائی ها گره زده و تلاش میکند که راه برون رفتی از وضعیت نابسامان کنونی پیدا کند که استراتژی مسعود رجوی را پیش ببرند ، که البته تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است زیرا استراتژی که بر مبنای وطن فروشی و بی غیرتی و بی تعصبی استوار شده باشد هرگز به جایی نخواهد رسید و بیشتر بازیچه دست قدرتهای نظامی و اقتصادی جهان قرار خواهند گرفت.
همچنین مادران اسرای فرقه رجوی با یادآوری از عزیزان خودشان که هم اکنون در چنبره مرگبار رجوی گرفتار هستند و هر لحظه با خطرات زیادی مواجه هستند صحبت و مشورت کردند. در مورد این واقعیت که رجوی فرزندان آنان را به گروگان گرفته است اتفاق نظر وجود داشت و همگی بر این صحه میگذاشتند که برای نجات فرزندان و عزیزانشان باید فشارها و اقدامات بیشتری انجام بدهند تا بتوانند عزیزان خود را نجات بدهند. همچنین بر اساس اخبار موثقی که از وضعیت اسرای فرقه در داخل مناسبات جهنمی رجوی وجود داشت حاکی از این بود که اسرا قصد جدا شدن دارند ولی با اقدامات ضد بشری فرقه مواجه می شوند و تحت فشارهای متعدد قرار دارند و مستمر تحت نظر و مراقبت هستند تا راه فرار را هم بسته باشند.

در پایان این دیدار بسیار مفید وموثر ، خانواده ها اشتراک نظرهای خود را مطرح کرده و مطالباتی را خواستار بودند که شامل این موارد بود:

خروج از نسخه موبایل