هر کس اعلام جدایی می کرد سریع قرنطینه می شد

در هر مقطعی وقتی رجوی ملعون خبر دار می شد که اوضاع تشکیلاتی افراد بهم ریخته است برای جمع و جور کردن تشکیلات دیکتاتوری خود شروع می کرد به برنامه ریزی و نشست عمومی برگزار می کرد. تشکیلات رجوی استمرار نداشت و با زور و فشار تشکیلات را نگه داشته بود. وقتی در این رابطه نشستی برگزار می کرد با پرخاشگری و بد و بیراه به نفرات استارت نشست را می زد. غیر ممکن بود رجوی نشستی برگزار کند و چند نفری را به لحاظ تشکیلاتی چپه نکرده باشند! همیشه همینطور بوده و تا همین الان هم به قوت خودش باقیست.

دریک نشستی در پادگان اشرف رجوی خیلی عصبانی بود روی سن پشت سر هم سیگار می کشید و به یک سری از نفرات که در نشست حضور نداشتند ناسزا می گفت. بعد ها از طریق دوستانم به من خبر رساندند که چندین نفر خواهان جدایی از فرقه شدند و سیستم رجوی را بهم زدند. ما هم که در یک محیط بسته قرار گرفته بودیم فکر می کردیم رجوی درست می گوید.

رجوی و سرانش سر موضوع جدا شدن افراد حساس بودند. هر موقع فردی اعلام جدا شدن می کرد سریع او را قرنطینه و از جمع دور می کردند. ترس و وحشت داشتند. بعد از اینکه از فرقه جدا شدم حقایق برای من روشن شد. کسی که به خدا و خلق خیانت کرده خود رجویست. رجوی است که یک سری آدمها را به اسارت خود گرفته و ابتدایی ترین آزادی ها را از آنها سلب کرده. رجویست که به خلق خدا ( مردم ایران ) خیانت کرد. زیر چتر دشمنان ایران رفت و از طرفی با عملیات های تروریستی خون مردم ایران را ریخت. در یک نشست لایه ای گفت ای برادران یک جمله می گویم و تمام کنم ( خیانت به ما منظورم من و مریم است خیانت به خدا و خلق است ) رجوی و زن ولگردش زمانی که در پادگان اشرف بودم خدایی می کردند فکر می کردند اربابشان صدام تا ابد در عراق حاکم است و به اهداف شومشان تا ابد ادامه می دهند! خبر نداشتند که خداوند همراه حق است و باطل را از بین می برد و در حال حاضر داریم به عینه می بینیم که رجوی که این همه ظلم و جنایت کرد گور به گور شده و زن ولگردش در حال مزدوری و خوش رقصی برای دشمنان مردم ایران است.
فواد بصری

خروج از نسخه موبایل