ابراز همدلی با خانواده حاج محمد نقی نوروزی

یادداشت همدلی جناب آقای فریدون مرادخانی با خانواده مرحوم حاج محمد نقی نوروزی
باز هم لکه ننگی بر پیشانی فرقه مخوف رجوی خودنمایی کرد. پدری چشم انتظار بعد از سالها دوری از فرزند و تحمل بیماریهای سخت با حسرت لحظه ای دیدار پسرش چهره در نقاب خاک کشید. تلاش بیش از حد حاج محمدنقی نوروزی را از نزدیک پشت درب قرارگاه مضمحل شده اشرف شاهد بوده ام. چشمان اشکبار و منتظر دیدارش، ضجه های دردناکی که پشت بلندگو میزد وبا قلبی مریض ونفسی تنگ دیدار پسرش را میخواست که به لطف مزدوران سازمان هرگز میسر نشد. فرقه نجس رجوی که مزورانه شعارهای حقوق بشری سرداده و با حمایت کشورهای سرسپرده منطقه به اعمال ننگین خود ادامه میدهد وبا خرج کردن دلارهای سعودی و دعوت از مقامهای سابق آمریکایی سعی در وارونه جلوه دادن عملکرد ضدبشری خود و فریب افکار عمومی دارد.

class=

اخبار ریزش و پشت کردن اعضا به سازمان نشانه آن است که تلاشهای خانواده ها و مسئولین انجمن نجات به ویژه جناب آقای پوراحمد مسئول انجمن نجات گیلان، بی ثمر نبوده وروشنگری وفعالیت شبانه روزی وارتباط ایشان با فریب خوردگان داخل سازمان واثبات حقانیت خانواده ها وحسن نیت مسئولین، باعث شکست تئوریهای دروغ ومشی مزورانه فرقه رجوی گشته وصدای خرد شدن پایه های سست و سرشار از خیانت فرقه مخوف رجوی به وضوح به گوش میرسد. ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم نوروزی و بازماندگان محترم ایشان اعلام میکنم خانواده های دردمند اسیران تا اضمحلال وفروپاشی کامل فرقه دست از تلاش برای رهایی فرزندانشان برنمیدارند وتا حصول نتیجه بر مواضع خود پایدار وبرای دیدار ورهایی عزیزان دربند خود از هیچگونه فعالیتی خودداری نمیکنند.
فریدون مرادخانی
برادر داود مرادخانی از اسیران دربند رجوی

خروج از نسخه موبایل