نامه اعتراضی خانواده های خوزستانی به رییس جمهور آلبانی

آقای ایلیر متا رییس جمهور محترم البانی
احتراما خبر دیدار شما در تاریخ 13 سپتامبر2019 با خانم مریم رجوی سرکرده سازمان تروریستی مجاهدین خلق در زندان مانز تعجب و تاسف عمیق ما را برانگیخت. موضع گیری منتسب به شما خطاب به مریم رجوی که بسیار تحت تاثیر طرح 10 ماده ای ایشان که مبتنی بر ازادی های بنیادی است قرار گرفته و اظهارات خلاف واقع حمایت گسترده مردم ایران از این سازمان تروریستی نشان می دهد که درخوش بینانه ترین قضاوت درک و شناخت کافی نسبت به دیدگاه های مردم ایران ندارید و یا به عمد و تحت تاثیر منافع و مصالح مالی و مصلحت های سیاسی آن را نادیده گرفته اید.
اقای رییس
لازم است خاطر نشان سازیم که بیش از 30 سال است که ما خانواده های اعضاء از اولیه ترین حقوق انسانی مندرج در منشور حقوق بشر جهانی یعنی حق دیدار با عزیزانمان محروم بوده ایم و با انتقال وابستگان ما از عراق به آلبانی که این کشور را مطابق با استانداردهای حقوق بشر می دانستیم این امید در دل هایمان زنده شد که درکشور شما این امکان برای ملاقات باعزیزانمان فراهم خواهد شد ولی متاسفانه مشاهده کردیم که درکشور البانی هم حقوق بشر ما وفرزندانمان به شکل دیگر نقض می شود.
در شرایطی که نامه ها و درخواست های ارسالی ما به شما و دیگر مسئولین دولت البانی بی پاسخ می ماند ومرزهای زمینی و هوایی کشور شما همچنان به روی ما بسته است و این برای ما جای سوال داشت! متاسفانه پاسخ خودمان را در دیدار اخیر شما با خانم مریم رجوی گرفتیم وبرایمان مشخص شد که سازمان مجاهدین خلق تحت تاثیر حمایت های شما مارا از بدیهی ترین حقوق انسانی مان محروم ساخته است. برای اینکه برایتان مشخص شود که این جریان تروریستی هیچ گونه حمایتی درمیان مردم ایران وبخصوص خانواده های اعضای مستقر درزندان مانز ندارد لطفا مجوز ورود ما به کشور البانی را فراهم سازید. ما از شما درخواست داریم که دریک مکان بی طرف و تحت نظارت دولت شما با وابستگانمان ملاقات کنیم تا دریک محیط ازاد و بدور از فشارها و شانتاژهای رهبران مجاهدین خلق انها بتوانند برای اینده خود تصمیم بگیرند. ما به انتخاب ازاد انها احترام خواهیم گذاشت. این شیوه بنظر ما بیشتر بر ازادی های بنیادین مبتنی می باشد ودران صورت مشخص خواهد شد طرح 10 ماده ای خانم رجوی تاکجا واقعی و تاثیر گذار است. لطفا برای مشخص شدن واقعیت ها واینکه خانم رجوی به چه میزان به ازادی وحقوق مردم ایران اعتقاد بنیادین دارد پیشنهاد ملاقات ما درالبانی با عزیزانمان را مورد مطالعه و بررسی قرار دهید.
با احترام
خانواده های خوزستانی اعضای سازمان مجاهدین مستقر در دهکده مانز البانی

خروج از نسخه موبایل