نامه قربانیان رجوی و خانواده های دردمند گیلک به رییس جمهور آلبانی

تجربه را تجربه کردن خطاست
جناب اقای ایلیرمتا رئیس جمهور محترم البانی
ما بالغ بر یکصد تن ازقربانیان رجوی به نمایندگی ازکل خانواده های دردمند وچشم براه فرزندان اسیرخود درفرقه مخرب کنترل ذهن ازاستان گیلان به محوریت مریم رجوی که هم اکنون با کارنامه ای خشونت بار و تروریستی درحق ملت بزرگ ایران درکشورشما به اشتباه بعنوان میهمان پذیرفته شدند. نکاتی را دوستانه درقالب یک رابطه انسانی وبشردوستانه به عرض می رسانیم .
لابد با هم اتفاق نظرداریم که زمامداری دوران شما درمسند ریاست جمهوری آلبانی چونان سایر زمامداریهای تاریخ کوتاه و زودگذر است .
لابد براین نکته تاریخی هم اتفاق نظر داریم که منافع شخصی وچه بسا جمعی درکادر سیاست وسیاست پیشگی هم کوتاه و زودگذر بوده و خواهد بود.
بنا به سنت وسرمایه برآمده ازمثل معروف ” تجربه را تجربه کردن خطاست ” ازشما انتظار میرود که ازتجارب دولتها وملت ها واعضای سابق و خانواده هایشان در خصوص شناخت ماهییت تروریستی فرقه رجوی موسوم به سازمان مجاهدین خلق بهره بجویید ودر راستای اتخاذ یک موضعگیری پسندیده وجذاب علیه فرقه مورد بحث ما بکارببندید.
ازجانب دولتها کافی است که بدانید یک قلم صدام حسین زمامدارعراق بود که بالغ بر دو دهه همه جانبه و تمام عیاراز فرقه مذکور درخاک خود حمایت کرد وسرانجام برحسب قرار و مدار کائنات معدوم شد و عقوبتی سخت را پذیرفت .
پیشترازآن نیز دولت وقت فرانسه ژاک شیراک برای حفظ امنیت کشورش ازپذیرش شخص اول فرقه یعنی مسعود رجوی امتناع ورزید و عذرش را خواست تا ناگزیربه ترک خاک فرانسه به جانب عراق بشود.
اخیرا هم شنیده ها حاکی ازمحدود ساختن فعالیت مریم رجوی وسازمان تروریستی اش درخاک فرانسه بوده است که کم وکیف آنرا بیش ازسایرین مطلعید.
ازتجارب ملتها که آسیب دیدگان بنیادین فرقه ستیزه جوی رجوی هستند، حرف وحدیث وحکایت تکاندهنده بسیاراست .
صرفا ازجانب ملت بزرگ ایران خوب است که بدانید بالغ بر17000 تن ازاعضای خود را ازدست دادند که بعبارتی دقیقتر از قربانیان تروریسم رجوی هستند.
درخصوص تجارب ملتها خوب است که ازمردمان شریف عراق خاصه ازاکراد وشیعیان هم یادی بکنیم که دردروان انتفاضه عراق بواسطه تروریستهای رجوی قیمت کلان دادند وبه قربانگاه مرگ فرستاده شدند.
واما می ماند پرداخت قیمت هنگفت ازجانب اعضای ناراضی وخانواده های چشم براه شان که بیشتربرایتان ملموس وعینی است چرا که شماری ازاعضای این فرقه درکشورشما به اسارت گرفته شدند که تراژدی غمبارآن زمانی عیان میشود که فی مابین اسیران یادشده با خانواده هایشان هیچگونه ارتباطی وجود ندارد که خوب است بیش ازپیش روی آن تامل کنید.
جناب رئیس
ازشما میخواهیم که ازتجارب دولتها وملتها واعضای ناراضی وخانواده های شان درخصوص شناخت فرقه رجوی استفاده نموده ودیگربارمجبور نباشید ناگزیر راهی را بپیمایید که قیمتش را ناگزیر ما واسیرانمان بپردازیم .
پس برشما است که مریم رجوی را به دادگاه عدالت درایران بسپارید وموجبات دیداراسیران زندان مانز آلبانی با خانواده هایشان را مهیا سازید.
دراین صورت است که نام شما برتارک نیک اندیشان تاریخ خواهد درخشید .

شماری ازخانواده های دردمند وچشم براه گیک

 1. قاسم غمگسار
 2. نسرین عترتی کوشالی
 3. کیخسرو مومن نژاد لیمودهی
 4. زهرا احمدی
 5. پوراندخت سید سدیدی
 6. محسن مهرورز
 7. سید خلیل پورشافع
 8. آمنه حقیقت
 9. بابک خلیلی
 10. علی تولمی
 11. کیوان بهارستانی
 12. اسماعیل علیپور
 13. شعبان اسرافیلیان
 14. نیره بازگونه
 15. مریم ترابی
 16. پوران چاوشی
 17. شریعت چاوشی
 18. زهرا دخت مسرور
 19. احمد رفیع نژاد
 20. علیرضا روستایی
 21. سیدجعفر سادات محسنیان
 22. مصطفی گنجه ای
 23. محمود هادی پور
 24. نسرین چاوشی
 25. غلامرضا منصوری
 26. نصرت علی مرادی
 27. میرحبیب میرعیسی پور
 28. طاهره بازرگانی
 29. محمدعلی یکتا
 30. مسعود احمدی
 31. محمدمهدی نظیفی
 32. اعظم سدیدی
 33. ابراهیم موسی پور
 34. شکرالله اقبالی
 35. یوسف مبرهن
 36. محمدعلی آگاهی
 37. فاطمه خاوری
 38. محمود دهقان گورابی
 39. منوچهر غلام پور
 40. حمید ادهم ملکی
 41. مهربان بالایی
 42. بهمن عابدی
 43. اکبر کاظمی
 44. ولیرضا اکبری کهنه سری
 45. میرحافظ میرعیسی پور
 46. سید اسماعیل منصوری
 47. کیومرث بالایی
 48. میترا پورجعفر
 49. علی پاپون
 50. علی زمان رستمی
 51. احمد بازگونه
 52. اسماعیل پورمحمدعلی بازکیایی
 53. ابراهم کفایتی
 54. حمید پور پیردهقان
 55. علی جلیلی زاده
 56. ابراهیم حسینی دهبنه
 57. خاتون نظرپور
 58. اسماعیل چمنی
 59. ابراهیم نورنیا
 60. خسرو سلیقه دار
 61. جشمید لقمانی
 62. اصغر بیاتی سده ای
 63. ابراهیم جامع بالایی
 64. اسماعیل جامع بالایی
 65. جاوید عجبی
 66. ولی حقیقت طلب
 67. حسین سجودی
 68. محمد فیضی
 69. مظفر زکی زاده
 70. مرتضی میرموسوی
 71. جبار صباحی
 72. روزبه غنی پور
 73. رضا حسن زاده
 74. هادی آلفته
 75. محمد تقی محمدی
 76. جهانگیر جمالی
 77. محمدتقی یوسفی
 78. مسعود جوادزاده
 79. ایوب آذربیگلوری
 80. علی اصغر حاتم
 81. فتح الله حقی
 82. ابراهیم روشندل
 83. احمد پاکنهاد
 84. ربابه حقگو
 85. مجید استادیان
 86. اسماعیل پورحسن
 87. منصور راهدار
 88. علی قلیزاده
 89. نادر مرادزاده
 90. زهرا فرحناک
 91. یزدان مجتهدی
 92. مسعود میری سید
 93. آذر نگهدار
 94. زهره کامیاب شریفی
 95. زهرا دخت مسرور
 96. بتول یوسفی
 97. اسماعیل معصومی
 98. میرافضل حبیب پور
 99. فهیمه گرفمی
 100. صفورا مقدسی
 101. بهمن رضایی
 102. شهریار شاخص
 103. فرزان پورعابد
 104. لاله نقره ساز
 105. اسماعیل قاسمی
 106. ابراهیم حقیری
 107. امیریونس حقیقی
 108. علیرضا نژاد شمس
 109. سعید رجایی پور
خروج از نسخه موبایل